• Pindala : 257 ha
  • Asustustihedus : 194,1
  • Elanikke : 499 (mehi 233, naisi 266)

Valla keskus. Tsirguliinas asub ~175 õpilasega Tsirguliina Keskkool, rahvamaja, Tõlliste Avatud Noorte Keskus (TANK) ja rauteejaam (Sangaste).

tsirgu
tsirgu1 tsirgu2