• Pindala : 1462 ha
  • Asustustihedus:20,17
  • Elanikke:295 (mehi 148, naisi 147)

Tänu Sooru paisjärvele ja selle kallastel toimuvatele üritustele on Soorust saanud suurepärane suvitus ja meelelahutuskoht nii valla, Valga linna kui ka kaugema kandi rahvale.

Küla tegemistest rohkem informatsiooni saad www.sooru.ee

Aastaringselt ootab teid BEAVER's CREEK'i PUHKE - JA SPORDIKESKUS .

sooru.jpg
sooru1 sooru2 sooru3