Valimised

Reede

28

Juuni

TÕLLISTE VALLAVOLIKOGU

 OTSUS

Laatre                                                                                                         17. juuni 2013 nr 12

 

Volikogu liikmete arvu määramine

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 12, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lg 1, 2 ja 3 alusel, Tõlliste Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Määrata Tõlliste Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 13.  

2. Otsus jõustub viiendal päeval pärast vastuvõtmist.

 

Tõnu Sõrmus
Volikogu esimees

Reede

28

Juuni

TÕLLISTE VALLAVOLIKOGU

 OTSUS

Laatre                                                                                                         17. juuni 2013 nr 13

 

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 13, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 8 lg 1, 5 ja 6 alusel, Tõlliste Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Moodustada Tõlliste Vallavolikogu 2013. aasta valimisteks üks valimisringkond (nr 1).

2. Punktis 1 nimetatud valimisringkonna piirid kattuvad Tõlliste valla haldusterritooriumi piiridega.

3. Punktis 1 nimetatud valimisringkonnas on 13 mandaati.  

4. Otsus jõustub viiendal päeval pärast vastuvõtmist.

 

Tõnu Sõrmus
Volikogu esimees

 

 

Reede

28

Juuni

TÕLLISTE VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Laatre                                                                                                         17. juuni 2013 nr 14

 

Valimiskomisjoni moodustamine

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 13, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 19 lg 1, 2 ja 3 alusel, ära kuulanud vallasekretär Eve Eisen’i ettepaneku, Tõlliste Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Moodustada Tõlliste valla valimiskomisjon 3-liikmelisena.

2. Nimetada Tõlliste valla valimiskomisjoni liikmeteks:
2.1 Eve Eisen;
2.2 Tiina Korge;
2.3 Anu Raud.

3. Ametikohajärgselt on Tõlliste valla valimiskomisjoni esimees vallasekretär.

4. Nimetada valimiskomisjoni asendusliikmeteks esitatud järjekorras:
4.1 Heli Edenberg;
4.2 Eve Maask.

5. Otsus jõustub viiendal päeval pärast vastuvõtmist.

 

Tõnu Sõrmus
Volikogu esimees