Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Valimised

Reede

28

Juuni

TÕLLISTE VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Laatre                                                                                                         17. juuni 2013 nr 14

 

Valimiskomisjoni moodustamine

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 13, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 19 lg 1, 2 ja 3 alusel, ära kuulanud vallasekretär Eve Eisen’i ettepaneku, Tõlliste Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Moodustada Tõlliste valla valimiskomisjon 3-liikmelisena.

2. Nimetada Tõlliste valla valimiskomisjoni liikmeteks:
2.1 Eve Eisen;
2.2 Tiina Korge;
2.3 Anu Raud.

3. Ametikohajärgselt on Tõlliste valla valimiskomisjoni esimees vallasekretär.

4. Nimetada valimiskomisjoni asendusliikmeteks esitatud järjekorras:
4.1 Heli Edenberg;
4.2 Eve Maask.

5. Otsus jõustub viiendal päeval pärast vastuvõtmist.

 

Tõnu Sõrmus
Volikogu esimees