Neljapäev

25

August

TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                                                                                                                24. august 2016 nr 1

Volikogu liikme volituste lõppemine, peatumine ja asendusliikme määramine

Tõlliste Vallavolikogu liige Marek Käis on esitanud avalduse, milles palub lõpetada oma volitused volikogu liikmena. Valimisliit Tõlliste Edukaks järgmine asendusliige Piia Ardel on teatanud kirjalikult, et ei soovi osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Asendusliige Vallo Virnas on teatanud kirjalikult oma soovist osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös, kuid ta viibib ajateenistuses. Asendusliikme Kaili Haggi elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel teises kohalikus omavalitsuses. Asendusliige Timo Arbeiter on teatanud kirjalikult, et ei soovi osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Asendusliige Veiko Ardel on teatanud kirjalikult oma soovist osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 2, § 19 lõike 2 punkti 5, § 20 lõiked 1, 2, 3, 4 ja 5, Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Lõpetada Tõlliste Vallavolikogu liikme Marek Käis’i volitused seoses tema tagasiastumisega.
2. Määrata Tõlliste Vallavolikogu liikmeks Vallo Virnas.
3. Peatada Tõlliste Vallavolikogu liikme Vallo Virnas’e volitused ajaks, kui ta viibib ajateenistuses.
4. Tõlliste Vallavolikogu liikmeks asub Veiko Ardel.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.
6. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen

Valimiskomisjoni esimees