Teisipäev

03

November

TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

 

OTSUS

Laatre                                                                                                     2. november 2015 nr 2

 

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

 

Tõlliste Vallavolikogu liige Raiko Allik on esitanud 29.10.2015. a avalduse, milles soovib peatada oma volikogu liikme volitused kuni 1 novembrini 2016. a. Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lõike 2 punkti 3, § 20 lõiked 1, 3, 4 ja 5, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lõike 2, Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Peatada volikogu liikme Raiko Allik’u volitused kuni 31. oktoobrini 2016. a (kaasa arvatud) ja lugeda Tõlliste Vallavolikogu liikmeks Valimisliit Tõlliste Edukaks esimene asendusliige Ranno Allik.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

 

Eve Eisen

Valimiskomisjoni esimees