Teisipäev

05

November

         TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMIJON

 

OTSUS

Laatre                                                                                                   4. november 2013 nr 14 

Tõlliste Vallavolikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 14, § 44 lg 3, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, Tõlliste valla põhimääruse § 10 ning salajase hääletamise tulemused, Tõlliste valla valimiskomisjon

 OTSUSTAB:

1. Tunnistada Arne Nõmmik valituks Tõlliste Vallavolikogu esimeheks.

2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees