Esmaspäev

28

Oktoober

                                                          TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                   28. oktoober 2013 nr 12

Lisamandaatide registreerimine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 70 lõike 1 ja Tõlliste Vallavolikogu 20. oktoobri 2013. a valimistulemuste alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Kinnitada Tõlliste Vallavolikogu lisamandaadid erakondade ja valimisliidu võrdlusarvude tabeli alusel järgmiselt:

Võrdlusarv

Erakond, valimisliit

52.000

Valimisliit Tõlliste Edukaks

46.125

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

45.000

Eesti Reformierakond

41.600

Valimisliit Tõlliste Edukaks

41.500

Eesti Keskerakond

41.000

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

36.900

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

34.666

Valimisliit Tõlliste Edukaks

33.545

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

33.200

Eesti Keskerakond

30.750

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

29.714

Valimisliit Tõlliste Edukaks

28.384

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

27.666

Eesti Keskerakond

26.357

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

26.000

Valimisliit Tõlliste Edukaks

24.600

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

23.714

Eesti Keskerakond

23.111

Valimisliit Tõlliste Edukaks

23.062

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

22.500

Eesti Reformierakond

21.705

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

20.800

Valimisliit Tõlliste Edukaks

20.750

Eesti Keskerakond

20.500

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

19.421

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

18.909

Valimisliit Tõlliste Edukaks

18.450

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

17.571

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

17.333

Valimisliit Tõlliste Edukaks

16.000

Valimisliit Tõlliste Edukaks

15.000

Eesti Reformierakond

14.857

Valimisliit Tõlliste Edukaks

11.250

Eesti Reformierakond

2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees