Esmaspäev

28

Oktoober

                                                       TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                  28. oktoober 2013 nr 10

Tõlliste Vallavolikogu liikmete registreerimine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 1 ja Tõlliste Vallavolikogu 20. oktoobri 2013. a valimistulemuste alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Registreerida Tõlliste Vallavolikogu liikmed:
1) Raiko Allik (Valimisliit Tõlliste Edukaks);
2) Madis Gross (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
3) Andres Illak (Valimisliit Tõlliste Edukaks);
4) Jüri Kattai (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
5) Katre Kikkas (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
6) Kaupo Kutsar (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
7) Marek Käis (Valimisliit Tõlliste Edukaks);
8) Arne Nõmmik (Eesti Keskerakond);
9) Tiia Pärnik-Pernik (Eesti Keskerakond);
10) Lembe Raud (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
11) Tõnu Sõrmus (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
12) Eve Tiisler (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
13) Taivo Täht (Eesti Keskerakond).

2. Avalikustada käesolev otsus Tõlliste valla veebilehel www.tolliste.ee.

3. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees