Esmaspäev

30

September

                                                  TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

 

Laatre                                                                                                   30. september 2013 nr 9

Hääletamissedelite ülelugemise aja ja koha määramine

Vabariigi Valimiskomisjoni 23. aprilli 2013. a määruse nr 8 „Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel“ § 38 lõigete 1 ja 2 alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Tõlliste valla valimiskomisjonil alustada 20. oktoobri kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste hääletamissedelite ülelugemist 21. oktoobril 2013. a kell 10:00 Tõlliste Vallavalitsuse hoone (Kesk tn 6, Laatre alevik, Valgamaa) saalis kuni hääletamistulemuste kindlakstegemiseni.

2. Tõlliste valla valimiskomisjonil avalikustada hääletamissedelite ülelugemise aeg ja koht Tõlliste valla veebilehel hiljemalt 14. oktoobril 2013. a.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees