Teisipäev

24

September

                                                           TÕLLISTE VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Laatre                                                                                                 23. september 2013 nr 17

Jaoskonnakomisjoni moodustamine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 21 lg 1, 2 ja 3 alusel, arvestades vallasekretäri ettepanekuga, Tõlliste Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Moodustada Tõlliste Vallavolikogu valimisteks jaoskonnakomisjon järgmiselt:
Esimees: Maimu Kukk
Liikmed:
1) Eha Kingissep;
2) Helve Kuus;
3) Anu Tamm;
4) Elin Tamm;
5) Tõnu Troon.

2. Nimetada jaoskonnakomisjoni asendusliikmeteks esitatud järjekorras:
1) Sirje Pommer;
2) Küllike Lään.

3. Otsus jõustub 24. septembril 2013. a.

 

Tõnu Sõrmus
Volikogu esimees