Kolmapäev

04

September

                                                      TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

 

Laatre                                                                                                   3. september 2013 nr 5  

Valimisliidu registreerimine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 311 lg 6, Vabariigi Valimiskomisjoni 7. juuli 2009. a määruse nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel“ § 5 lg 7 ning valimisliidu volitatud esindaja Raiko Allik’u 3. septembril 2013. a esitatud valimisliidu registreerimiseks esitamise teatise ja Valimisliidu Tõlliste Edukaks seltsingulepingu alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Registreerida Tõlliste Vallavolikogu 2013. a valimisteks Andres Illak’u ja Raiko Allik’u poolt moodustatud Valimisliit Tõlliste Edukaks (lühend VTE).

2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees