Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Reede

28

Juuni

TÕLLISTE VALLAVOLIKOGU

 OTSUS

Laatre                                                                                                         17. juuni 2013 nr 13

 

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 13, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 8 lg 1, 5 ja 6 alusel, Tõlliste Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Moodustada Tõlliste Vallavolikogu 2013. aasta valimisteks üks valimisringkond (nr 1).

2. Punktis 1 nimetatud valimisringkonna piirid kattuvad Tõlliste valla haldusterritooriumi piiridega.

3. Punktis 1 nimetatud valimisringkonnas on 13 mandaati.  

4. Otsus jõustub viiendal päeval pärast vastuvõtmist.

 

Tõnu Sõrmus
Volikogu esimees