Reede

28

Juuni

TÕLLISTE VALLAVOLIKOGU

 OTSUS

Laatre                                                                                                         17. juuni 2013 nr 12

 

Volikogu liikmete arvu määramine

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 12, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lg 1, 2 ja 3 alusel, Tõlliste Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Määrata Tõlliste Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 13.  

2. Otsus jõustub viiendal päeval pärast vastuvõtmist.

 

Tõnu Sõrmus
Volikogu esimees