Reede

30

Juuni

TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                                                                                                                                                  1. november 2016 nr 2

Volituste taastamata jätmine

Raiko Allik’u 29.10.2015. a esitatud avalduse alusel peatati tema volikogu liikme volitused kuni 31.10.2016. a (kaasa arvatud). Raiko Allik’u elukoht ei asu enam 1. novembri seisuga Tõlliste vallas.

Arvestades eeltooduga ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 3, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Jätta taastamata Raiko Allik’u volitused, kuna tema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei asu volituste peatumise lõppemisel Tõlliste vallas.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Eve Eisen

Valimiskomisjoni esimees