Kolmapäev

25

Oktoober

Valga linna jäätmejaam asub aadressil Võru tn 109c

Jäätmejaam on avatud T-R 10.00-18.00, L kl 10.00-15.00

Valga linna jäätmejaamas opereerib Eesti Keskkonnateenused AS, Tel: 1919, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Valga linna jäätmejaamas on võimalik tasuta ära anda:

  • ohtlikke jäätmeid, mis pärinevad kodumajapidamisest (nt: patareid, akud, päevavalgustid, olmekeemia jäägid, pestitsiidid jne)
  • kasutuskõlbulikku vanamööblit
  • kasutatud rehvid
  • olmeelektroonikat ja kodutehnikat

SA Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetab perioodil 2015-2016 Valga jäätmejaamas ohtlike jäätmete kogumist, äravedamist ja käitlemist.

Vaata vastuvõetavate jäätmete täpsemat nime-ja hinnakirja

Valga linna jäätmejaamas tegutseb taaskasutuskoja vastuvõtupunkt. Taaskasutuskoda tegeleb üleliigsete, kuid kasutuskõlblike esemete kokkukogumise, korrastamise ja uuesti kasutusse andmisega müügi või tasuta loovutamise teel.

Taaskasutuskoja vastuvõtupunktis saab lisaks tasuta ära anda:

  • kodukaupu (nt: nõud, triikimislaud, kuivatusrest jms)
  • raamatuid
  • sporditarbeid, muusikatarbeid, hobivahendeid
  • kohvreid-kotte, mänguasju, ehteid
  • tööriistu, tehnikat
  • erinevaid tekstiile

Kõik Taaskasutuskoja vastuvõtupunkti viidavad esemed peaksid olema puhtad, terved ja taaskasutatavad, vaata lisainfot

Kolmapäev

25

Oktoober

8.novembril toimub traditsiooniline austamisgala abielupaaridele, kellel täitus või täitub tänavu 25, 50 või enam abieluaastat.

Üritus kannab nime „Kaunimad aastad“ ja külalistel tuleb Valga kultuuri- ja huvialakeskusesse tulla kell 18.30.

Austamisgala eesmärgiks on tunnustada ja väärtustada abielu ning peretraditsioone. „Selle traditsioonilise üritusega teeme kummarduse neile,

kes on pikkade aastate möödudes hoidnud abieluväärtust. Pikki aastaid kestnud abielu annab eluteele kaasa pagasi, mida kõigile jagada.

Olla eeskujuks lastele, lastelastele ja kogu ühiskonnale. Pereväärtusi ei tohi kunagi tahaplaanile jätta,“ ütles perekonnaseisuametnik Anne Puller.

Sama ürituse raames kuulutab maavanem välja ka Valgamaa aasta isa 2017.

Traditsiooniliselt saabuvad abielupaarid saali pulmamarsi saatel. Osalejad saavad endale üritusest väikese meene foto näol. Pakutakse muusikalist naudingut, vahuveini ja torti.

Korraldajad paluvad abielupaaridel endast eelnevalt teada anda. „Maavalitsusel pole infot kõikide abielupaaride kohta, sest me ei tunne kogu Valgamaa elanikkonda.

Seega on üritusel osalemise eeltingimuseks registreerumine. Piduliku vastuvõtu paremaks organiseerimiseks soovime teada osalejate nime ja infot selle kohta, kus ning millal

abielu sõlmiti. Oleme tänulikud nii lastele kui lastelastele ja omavalitsustele, kui meid auväärsetest abielupaaridest teavitaksite,“ täpsustas Puller.

Abielupaarid peavad üritusel osalemiseks helistama telefonil 766 6105 (Anne Puller) või 766 6162 (Evi Koop). Samuti saab ennast registreerida e-maili teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.   

Osalemiseks saab ennast kirja panna 31. oktoobrini.

Abielupaaride austamisgalat korraldab Valga maavalitsus aastast 2013.

Foto eelmise aasta austamisgalast.

Neljapäev

12

Oktoober

Hea lugeja!

Haldusreform on jõudnud täiesti uude etappi. Enam kui 25 aastat tagasi valiti eelnevaga võrreldes demokraatlik tee ja tsentraliseeritud süsteem asendati kohalike omavalitsustega, siis seekord oleme ette valmistanud väiksemate omavaltsuste ühinemise suuremateks. Valgamaal saab nüüdsest olema kolm omavalitsust – Valga, Tõrva ja Otepää. Nii eelmisel korral valdu luues kui ka seekord omavalitsusi ühendades on kõige olulisem kohalike inimeste huvidega arvestamine, kohalike probleemide leidmine ja nende lahendamine. Kuid selle ligi veerandsajandiga on olud tunduvalt muutunud.

Haldusreformi eesmärk on toetada kohalike omavalitsuste üksuste võimekuse kasvu kvaliteetse avaliku teenuse pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Reformi tulemusena peavad kohaliku omavalitsuse üksused olema võimelised iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid. Suureneb omavalitsuste juhtimise ja avalike teenuste kvaliteet.

Valga vallaks ühinevad Valga linna, Tõlliste, Õru, Karula ja Taheva omavalitsused.

Olen viimastel aastatel tihedalt seotud oma koduvalla Tõllistega ja volikogu esimehena tahaksin kogu südamest tänada  kõiki meie elanikke, ettevõtjaid, ametnikke ja töötajaid tõhusa koostöö eest. Suure panuse valla toimimisse  on  andnud läbi aegade vallavolikogu- ja vallavalitsuse liikmed. Tahan öelda, et Tõlliste vald on olnud arenguvõimeline ning olen kindel, et suurvallaks liitumisel jääb TÕLLISTE nägu alles, meie elu areneb edasi ja räägime kaasa kogu Valga valla tegemistes.

Jaksu meile!

Tõlliste vallavolikogu esimees,

Rein Randver

11.oktoober, 2017

Kolmapäev

11

Oktoober

Foto: Kairi VainonenLooduskalender.ee andmetel on tänavu aasta loomaks metskits. Seoses sellega reklaamiti Hommikuterevisiooni saates välja laste rajakaamerate projekt, mille juhendajaks ja koordinaatoriks on Helen Arusoo. Saadet juhtus nägema meie kooli IT-juht Valdo Kõrge. Ta leidis,  et projekt on huvitav ning pakkus selles osalemist mulle kui loodusainete õpetajale. Tutvustasin projekti õpilastele ning neil tekkis asja vastu huvi.  Laste jaoks on põnev osaleda selles projektis ning jälgida, mis toimub meie kodukoha metsas. Võtsin maikuus projektijuhiga ühendust, andes teada et meie kool liitub projektiga ning  õpilased soovivad õhinapõhiselt selles osaleda.

Selleks, et teada, mis toimub metsas on vajalik rajakaamera olemasolu. Kaamera valik ja ost osutus alguses keeruliseks - hea kaamera ostuks nappis vahendeid ning samas ei tahtnud osta kehva kaamerat. Siin tulid appi meie valla aktiivsed inimesed Madis Gross, Rein Randver ja Kaupo Kutsar ning õla pani alla ka Tõlliste Vallavalitsus. Tänamata ei saa jätta Kaidi Amboja, Trapper OÜ’st, kes oli abiks kaamera valikul ning lõpuks üllatas meid väga soodsa hinnapakkumisega. Nii saigi ühise pingutuse tulemusena võimalikuks väga hea rajakaamera soetamine. Miks peame seda väga heaks? Lisaks väga heale pildikvaliteedile ja teistele tehnilistele andmetele, ei pea me käima metsloomade elurütmi metsas häirimas, vaid saame pildi mobiilselt otse kooli arvutisse.

Ühtlasi lubame, et hoiame teid kooli kodulehekülje vahendusel huvitavate seikadega  kursis.

Üle-eestilise rajakaamera projektiga saab tutvuda siin: http://www.looduskalender.ee/n/taxonomy/term/39

Rajakaamera pannakse üles selle aasta oktoobris, et mitte häirida hiljem metsarahu.

Kaamera tehnilise poole  ja korrashoiu eest seisab hea kooli IT- juht Valdo Kõrge.

Projekti veab ja koordineerib  ning huvitavaid pilte /videolõike 7. klassi õpilastega sorteerib allakirjutanu.

Loodame, et tuleb külm talv ja saame palju huvitavaid kaadreid.

Projektis osalejad tänavad siiralt Madis Grossi, Rein Randveri, Kaupo Kutsarit ning Tõlliste Vallavalitsust,  tänu kellele see projekt üldse võimalikuks sai.

Merje Saarniit

Foto: Kairi Vainonen

Reede

29

September

Tõlliste Vallavalitsus annab teada, et on kehtestatud ühtsed põhimõtted Tõlliste vallas elavate 7–19aastaste noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest. 

 

Kord on kättesaadav Riigi Teatajast aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017017

  

Toetust saab taotleda huvihariduseks ja huvitegevuseks:  
1) milleks puuduvad võimalused Tõlliste valla territooriumil; 
2) kui huvihariduses või huvitegevuses osalemine asub noore kodukohast kaugemal. 

  

Toetust antakse transpordikulude ja osalustasude osaliseks katmiseks. 

  

Toetust hakatakse maksma kord kvartalis ning selleks tuleb esitada vastav avaldus ning tõend huvikoolis või huviringis osalemise kohta. Esimest korda saab esitada taotluse ajaperioodi oktoober kuni detsember 2017 kohta ning selle perioodi taotlusi võetakse vastu kuni 07.10.2017. Hiljem laekunud taotlusi ei menetleta!  

 

Toetussummaks kvartalis on kavandatud 90 eurot ühele noorele. Summa võib väheneda, kui laekunud taotluste arv ületab planeeritud eelarvemahtu.

  

Taotlemise hõlbustamiseks oleme koostanud näidisena taotlusvormi, mille leiad käesoleva veebilehe rubriigi "DOKUMENDID" alarubriigist "Blanketid". 

   

Reede

22

September

Tõlliste valla arengukava muutmise avalik arutelu toimub esmaspäeval,2. oktoobril Tõlliste Vallavalitsuse saalis algusega kell 15:00. Tõlliste valla teehoiukava eelnõu aastateks 2017-2020 on avaldatud Tõlliste valla veebilehe aadressil http://www.tolliste.ee/index.php/dokumendid/maaruste-eelnoud (rubriigi "Dokumendid" alarubriigis "Määruste eelnõud").