Kolmapäev

06

Aprill

18.juunil 2016.a toimub järjekordne vallapäev, mis seekord on Tsirguliinas.

Sel päeval on meil kavas paigutada kooli juurde nimelised pingid kauaaegsetele õpetajatele  - Alviine Lätile ja Villem Alpile.

2 pinki koos paigaldusega maksavad kokku umbes 700  eurot.

Kõik, kes tahavad kaasa aidata pinkide valmimisele, saavad annetada raha Tõlliste vallavalitsuse arveldusarvele:

 • TÕLLISTE  VALLAVALITSUS
 • a/a nr. EE671010202009891008  SEB
 • märgusõna:  pingid

Kolmapäev

06

Aprill

Aprillis tähistatakse Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel Eestis esimest korda südamekuud. Terve aprill on kaetud erinevate üritustega, mille eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu südametervisele ning terviseprobleemide ennetamisele läbi liikumise.
Südamekuu on välja kasvanud südamenädala traditsioonist, mida on peetud juba 23 korda.
Südamekuu läbivaks teemaks on liikumine ning iga nädal keskendub omakorda konkreetsemale teemale: liikumine ja vererõhk, liikumine ja kehakaal, liikumine ja kolesterool ning liikumine ja südamehaigused.
Südamenädalate algataja, kardioloog Margus Viigimaa sõnul on liikumine kõige lihtsam ning kõigile kättesaadav vahend, et enda eest hoolitseda ja terviseprobleeme ennetada. „Näiteks on liikumine ravimivaba võimalus vererõhu langetamiseks. Vererõhu langetamiseks piisab minimaalselt 30 minutist kiirest kõnnist päevas,“ märkis Viigimaa. „Teise näitena tooksin fakti, et regulaarse liikumisega on võimalik langetada nn „halva“ kolesterooli taset 10-15 protsenti ja tõsta „hea“ kolesterooli taset 20 protsenti.“ Kardioloog rõhutas, et liikumine ei tähenda ilmtingimata spordiklubiga liitumist, vaid käimist, kepikõndi, jooksmist, jalgrattasõitu jms.
Südame-veresoonkonnahaigused on Eestis esmane suremuse ning ülekaalukalt peamine haiglaravi põhjus nii meestel kui naistel. Üle poole kõikidest surmadest – 2014. aastal 8258 surma – oli põhjustatud vereringeelundite haigustest ning haiglaravi viibis samal aastal vereringeelundite haiguse tõttu 41 684 inimest.
Südamekuul korraldatakse igas maakonnas erinevaid liikumisüritusi ning need lisatakse kõik Terviseinfo portaali sündmuste kalendrisse. Praegu on teada üle 350 avaliku ürituse toimumine ning neid lisandub iga päev. Lisaks on Facebookis avatud üritus „Aprillis liigun poole rohkem“, kuhu samuti koondub info erinevatest ettevõtmistest ning materjale südametervise hoidmise kohta.
Südamekuuga on liitunud ka tervist edendavate töökohtade võrgustikku kuuluvad ettevõtted, samuti lasteiad ja koolid ning neis tehtavad tegevused jõuavad samuti südamekuu kalendrisse. Samuti lööb kaasa Südameapteekide kett, kes korraldab oma apteekides terve kuu jooksul tervisenäitajate mõõtmisi.
Lisainfo: prof Margus Viigimaa, tel 511 0070, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete juht, tel 659 3906, 5302 2737, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Teisipäev

22

Märts

Tõlliste valla lastele on  broneeritud 4 soodustuusikut Peedu Noortelaagrisse (www.peedu.ee) Hummuli vallas. Laager toimub 31.07.-05.08. 2016. Lapse vanus 7-14 a. Soodustuusiku saamiseks palume lapsevanemal esitada avaldus Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjonile hiljemalt 06.05. 2016. Lisainformatsiooni saab lastekaitse töötajalt.

Maire Baumverk mob. 58190560

Esmaspäev

29

Veebruar

Kutsume Sind kuulama, teada saama ja kaasa mõtlema:

 • Mis on „Maale elama“ algatus ja kuidas saab see aidata Sinu kogukonda?
 • Kuidas muuta oma kogukond ühisturunduse abil nähtavamaks ja anda laiemale sihtgrupile teada, et uued elanikud on piirkonnas teretulnud?
 • Kuidas kasutada uut Maale elama infoportaali oma kodukandi hüvanguks?
 • Mida pakuvad kogukondadele kevadised Maale elama messid Tartus ja Tallinnas?
 • Maakogukondade (külaseltsid, MTÜd) esindajatele
 • Kohalike omavalitsuste juhtidele ja ametnikele
 • Piirkonna arengust ning väärt tööjõust huvitatud maaettevõtjatele
 • Kõigile oma kodukanti panustavatele aktiivsetele inimestele

INFOPÄEVAD on mõeldud:

Ootame Sind INFOPÄEVALE

3. märtsil 10.00-12.00 Sangaste Seltsimajas, Sangastes, Valgamaal.

Registreerumine SIIN.

Lisainfo:

Ivika Nõgel

Maale elama liikumise eestvedaja

+372 5115 914

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

www.maale-elama.ee

“Maale elama” on kodanikualgatuslik projekt, mille eesmärk on muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi. Tõsta maakogukondade avatust uute elanike suhtes ja julgustada kogukondi ja omavalitsusi võtma aktiivset rolli oma inimressursi kujundamisel.

Kolmapäev

03

Veebruar

Meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks“ projektikonkursi eesmärgiks strateegiast tulenevalt on:

Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitmekesiste tegevusvõimalustega kogukonnad.

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatavad projektitaotlused lepitakse kokku omavalitsuspiirkonnas toimuval kogukonnaesindajate koosolekul. Üheskoos vaadatakse üle kogukondade vajadused ja otsustatakse ühiselt, mida nendest on sel aastal kõige otstarbekam lahendada LEADER-meetme projektitoetuse kaasabil.

Tule Tõlliste valla kogukonnaesindajate koosolekule Laatre vabaajakeskusesse 10. veebruaril kell 17:00. Vestleme ja otsustame, millist strateegiast tulenevat eesmärki me püüdma lähme, kuidas, millise projektiga, kes oleks taotleja ning mis haakuks ka meie arengukavadega. Erinevate arengukavadega oleks paslik eelnevalt tutvuda valla veebilehelt.

Koosolekule oodatakse osalema esindajaid kõigist meie vallas tegutsevatest MTÜ-dest, seltsingutest, küla poolt aktsepteeritud külavanemaid jt.

Koosolekul kokkulepitud projektiidee kohta koostab taotleja projektitaotluse. Täpsemat infot konkursi tingimuste ja esitatavate dokumentide kohta saab Partnerluskogu koduleheküljelt http://www.valgaleader.ee/projektitoetused/meede1.html. Teiste hulgas on nõutavateks dokumentideks ka koosoleku protokoll koos osalejate nimekirjaga.

Infot tuleb jagama ka Partnerluskogu kogukonnameetme koordinaator Aili Keldo.

Taotlusvoor avatakse kevadel 2016. Maksimaalne toetussumma ühe omavalitsuspiirkonna kohta on 27000 €

leader-uudis

Neljapäev

28

Jaanuar

 

Valga maavalitsus annab teada Valga maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

 

Maakonnaplaneering koostatakse kogu Valga maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
 

 

Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. KSH algatas Valga maavanem 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Valga Maavalitsus ning kehtestaja Valga maavanem.

 

 

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 01. veebruarist kuni 29. veebruarini 2016 Valga Maavalitsuse (Kesk tn 12, Valga) fuajees, teistes linnades ja kõikides Valga maakonna valdade keskustes nende tööajal. Maakonnaplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda maavalitsuse kodulehel https://valga.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering-avalikustamiseks.

 

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.02.2016) aadressil Valga Maavalitsus, Kesk tn 12, Valga või  elektronpostiga aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23.03.2016 kell 15.00 Valga Maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga).

 

Lisainfo: Margis Sein See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 766 6133

 

Uudised