Neljapäev

09

September

Noored sheerige …

 SA Valgamaa Arenguagentuur kuulutab välja Valgamaa 90. juubeliaasta raames esseekonkursi teemal „Olla ettevõtlik või ettevõtja Valgamaal“.

Ootame töid kahes kategoorias: 7. – 9. klass ja 10. – 12. klass. Konkursi töödele palume lisada autori nimi, e-posti aadress , telefoninumber,  kool, klass.  Essee maksimaalne pikkus on 2 lk A4, kirja suurus 12 ja reavahe 1,5.

Esseed saata 15. oktoobriks 2010 e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või posti teel aadressile Kesk 11, 68203 Valga, märgusõnaga „Esseekonkurss“.

Konkursi parimaid tunnustatakse auhindadega SA Valgamaa Arenguagentuuri poolt korraldataval „Teadmiste nädalal“ 22.-26. novembril 2010. Parimad esseed avaldatakse ajalehes Valgamaalane.

Konkurssi toetavad Valgamaa Omavalitsuste Liit, Valga Maavalitsus, ajaleht „Valgamaalane“, Raadio Ruut FM.

 Lisainfo:

Maarja Viks  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , 767 9800

Indrek Kaiv  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , 5336 6257

 

Neljapäev

02

September

Hei Valgamaa noor, peatu ja loe!!

Algamas on noorte väikeprojektide IDEEKONKURSS sügis 2010

13. septembrist kuni 24. septembrini 2010 ootame noorte projektiideid, mis aitavadkaasa noorte omaalgatuse tõstmisele. Maksimaalne toetussumma ühe projektiidee kohta on10 000 krooni ja 10% projekti kogumahust peab olema oma- või kaasfinantseering. Omaideedega on oodatud noortegrupid/sõpruskonnad, kes on vanuses 13-26 aastat ja elavadValgamaa valdades või Tõrva linnas.

Toetame tegevusi, mida noored ise peavad vajalikuks, et pakkuda endale jakaaslastele uusi tegevusvõimalusi ning kus osaleb vähemalt 15 noort, näiteks: noorte endipoolt algatatud ühisüritusi; noortekeskuste tegevusvõimaluste mitmekesistamist; vaba ajategevusteks vajalikke asjade soetamist; koolitusi, seminaare, laagreid, õppepäevi; ja teisinoorte omaalgatust ja ühistegevust soosivad tegevusi.

Mida teha?

Loe edasi: NOORTELE

Teisipäev

31

August

Kallid sõbrad, kes Te alustate 1. septembril taas kooliteed ja eriti Teie, kes Te asute sellele teele esimest korda . Soovin, et algav õppeaasta tooks Teie ellu palju rõõmu, rõõmu õpingutest, klassi- ja koolikaaslastest ning kõigest, mida ette võtate. Haridus on väärtus, millele toetudes saate kujundada  oma tulevikku. Loodan, et koostöös õpetajatega loote endile koolist lahkudes parima võimaliku stardipositsiooni. Seepärast soovin ka pedagoogidele palju jõudu, tarkust ja kannatlikku meelt aitamaks kaasa meie laste edule tulevikus. Kuid lisaks headele soovidele, tahaksin lisada mõtte Robert Kiyosaki raamatust „Rikas isa, vaene isa“ ­­- Inimesed, kes väldivad ebaõnnestumist, väldivad ka edu.

Rein Randver

Esmaspäev

30

August

Kliima- ja Energiaagentuuri projekteerimistoetus korteriühistutele

Kliima- ja Energiaagentuur asub toetama kortermajade energiatõhusat renoveerimist. Uue toetusmeetmega katab agentuur kuni 90% kortermaja renoveerimisprojekti koostamisega kaasnevatest kuludest.

60 miljoni kroonise mahuga meetmega toetatakse kortermajade renoveerimisprojekti koostamist ja selleks vajalike eeltöid, samuti hilisemat ehitustööde järelvalvet. 2010. aastal on toetuse kogumahuks 30 miljonit krooni. 2011. aastal lisandub sellele täiendavalt 30 miljonit.
Kliima- ja Energiaagentuuri juhi Kristiina Rebase sõnul aitab projekteerimistoetus ühistutel julgemalt asuda hooneid renoveerima ja teha seda parimal võimalikul viisil. „Toetus katab 90% renoveerimisprojekti ja selleks vajalike eeltööde kuludest, ja mis veelgi olulisem, ühistud saavad selle raha kasutamiseks kohe, mitte tagantjärele, nagu paljude toetusmeetmete puhul tavaks on,“ rääkis Rebane.

Loe edasi: Korteriühistutele

Neljapäev

26

August

Tõlliste Vallavalitsuse 25. augusti istungil otsustati:
1) autasustada Tõlliste valla teenetemärgiga järgmisi Tsirguliina Keskkooli pedagooge: Salme Hindrikson ja Silvia Eisen ning järgmisi Laatre Lasteaia töötajaid: Leili Säinas, Silvi Kivipalu, Malle Põliste;
2) maksta toimetulekutoetust 2-le isikule;
3) seada hooldus neljale puudega isikule;
4) vabastada talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveost 11 isikut;
5) anda nõusolek Tõlliste külas asuva Pedaja katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks;
6) anda nõusolek OÜ-le Valga Leivatehas majandustegevuse registri registreeringu taotlemiseks peatuskohtadega: Tagula küla, Korijärve küla, Väljaküla küla ja Kurista bussipeatus.

Kolmapäev

30

Juuni

Tõlliste Vallavalitsus kinnitas 22. juunil 2010. a Tõlliste Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni ettepanekul hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad.
Hajaasustuse veeprogrammi toetuse taotluste alusel otsustati toetada järgmisi projekte:
1. "Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine Tagula külas asuvale Kungla kinnistule". Toetuse saaja Anne-Ly Nukki. Projekti kogumaht 142 800 krooni, toetuse suurus 95 205 krooni. Projekti ajaline kestus 31.08.2011. a.
2. "Sahtkaevu ja joogivee süsteemi väljaehitus". Toetuse saaja Harri Sibul. Projekti kogumaht 63 780 krooni, toetuse suurus 42 522 krooni. Projekti ajaline kestus 31.08.2010. a.
Projekti eesmärgiks on rajada sahtkaev ja joogiveetorusik Jaanikese külas asuvale Tuuda kinnistule.