Neljapäev

26

August

Tõlliste Vallavalitsuse 25. augusti istungil otsustati:
1) autasustada Tõlliste valla teenetemärgiga järgmisi Tsirguliina Keskkooli pedagooge: Salme Hindrikson ja Silvia Eisen ning järgmisi Laatre Lasteaia töötajaid: Leili Säinas, Silvi Kivipalu, Malle Põliste;
2) maksta toimetulekutoetust 2-le isikule;
3) seada hooldus neljale puudega isikule;
4) vabastada talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveost 11 isikut;
5) anda nõusolek Tõlliste külas asuva Pedaja katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks;
6) anda nõusolek OÜ-le Valga Leivatehas majandustegevuse registri registreeringu taotlemiseks peatuskohtadega: Tagula küla, Korijärve küla, Väljaküla küla ja Kurista bussipeatus.

Kolmapäev

30

Juuni

Tõlliste Vallavalitsus kinnitas 22. juunil 2010. a Tõlliste Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni ettepanekul hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad.
Hajaasustuse veeprogrammi toetuse taotluste alusel otsustati toetada järgmisi projekte:
1. "Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine Tagula külas asuvale Kungla kinnistule". Toetuse saaja Anne-Ly Nukki. Projekti kogumaht 142 800 krooni, toetuse suurus 95 205 krooni. Projekti ajaline kestus 31.08.2011. a.
2. "Sahtkaevu ja joogivee süsteemi väljaehitus". Toetuse saaja Harri Sibul. Projekti kogumaht 63 780 krooni, toetuse suurus 42 522 krooni. Projekti ajaline kestus 31.08.2010. a.
Projekti eesmärgiks on rajada sahtkaev ja joogiveetorusik Jaanikese külas asuvale Tuuda kinnistule.

Teisipäev

22

Juuni

Valga jäätmejaam
AS Enkema
Võru tn 109c
Tel 766 1438


Valga jäätmejaam on avatud tööpäevadel kella 9.00-17.00
Laupäeval kella 9.00-15.00
Pühapäeval oleme suletud

Loe edasi: Jäätmetest

Uudised