Teisipäev

01

Märts

2011-02-23_00002Eesti Vabariigi 93 aastapäeva tähistamisel Tsirguliina rahvamajas 23. veebruaril austati Tõlliste valla tublisid kodanikke:
1.Pearaamatupidaja Maimu Kukk – tubli töö eest
2. Jüri Koppel – ettevõtlusel arendamisel
3.Margus Vainonen – lume koristusel
4.Piia  Ardel – külaelu arendamisel
5.Jana Vainonen – tubli töö eest koolis
6. Raiko Allik  - noorsootöö arendamisel
Kõigile anti üle valla tänukirjad, valla logoga meene ja lilled.

Päevakohase kõnega esines volikogu esimees Rein Randver, kes oma väga meeldivas sõnavõtus tähtsustas Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamist. Vallavanem Madis Gross soovis arvukaile kuulajaile ilusat ja meeleolukat vabariigi aastapäeva.

Üritusel esinesid Tõlliste valla taidlejad.

Tänati lilledega tublisisid taidlusringide juhendajaid.

Pealtvaataja sõnul oli südamlik ja meeldejääv üritus.

 

 

Reede

18

Veebruar

KredEx annab kuni 35% toetust korterelamu energiatõhususe ja hea sisekliima tagamiseks

 

Mirja Adler

Eluasemedivisjoni juht 

Vaatamata kliima soojenemisele on Eestis taas kord korralikud talved kätte jõudnud. Lastel rõõmu kui palju, aga teistele toob kaasa lisatööd lumekoristamisel ning suuremad eluasemekulud, sest normaalse temperatuuri tagamiseks tuleb Eestis talvel hooneid kütta. Paremas seisus on need elanikud, kes on juba oma korterelamu korda teinud, teistel tuleb talvekuudel rahakotti ikka märkimisväärselt kergendada. Küttekulude kokkuhoiuks ja hea sisekliima tagamiseks pakub riik KredExi vahendusel korterelamutele head finantslahendust rekonstrueerimise rahastamiseks, kombineerides omavahel toetused ja sooduslaenulaenu. Sellega on täna Eestis saadaval parimad finantseerimistingimused läbi aegade ja kui võimalusi ära ei kasutata, saab lõpuks ikka ainult iseendale otsa vaadata. 

Alates 2010 aasta septembrist toetab KredEx korterelamute rekonstrueerimist kuni 35% ulatuses, mis teeb rekonstrueerimise taskukohaseks ka keskmisest madalama sissetulekuga inimestele. Uue meetmega rõhutab riik kompleksse rekonstrueerimise vajadust, et tagada hoones esmajärjekorras kvaliteetne sisekliima: piisav temperatuur, värske õhk ja hoida niiskus normi piires. Mitme rekonstrueeritud korterelamu puhul, kus hoone on küll soojustatud, kuid ei ole paigaldatud värskeõhuklappe ega rekonstrueeritud ventilatsioonisüsteemi, on tekkinud probleem sisekliimaga – kuna õhuvahetus enam ei toimi (varem toimis ka läbi vanade akende, mis ei pidanud sooja ja lasid õhku läbi), on korteritesse tekkinud niiskus ning selle tagajärjel ka hallitus. Selliste probleemide vältimiseks ongi vajalik rekonstrueerida kompleksselt. Lisainfot hoonete seisukorra ja kompleksse rekonstrueerimise vajalikkuse kohta saab vaadata Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt teostatud erinevatest uuringutest, mis on saadaval KredExi kodulehel: www.kredex.ee

Millises järjekorras? 

Kõigepealt tuleb tellida energiaaudit – see annab ülevaate, millises energeetilises ja tehnilises seisukorras hoone hetkel on ja mida saab ette võtta olukorra parandamiseks. KredEx toetab energiaauditi tegemist 50% ulatuses. Tavapäraselt pakub energiaaudit välja kaks-kolm rekonstrueerimistööde paketti ning majaelanikud saavad valida, millise paketi ellu viivad. Rekonstrueerimistööde elluviimine pakutud pakettide kaupa on väga oluline nii ülaltoodud sisekliima tagamise seisukohalt kui ka energiasäästu saavutamise seisukohalt. Näiteks kui soojustame katuse ja fassaadi, aga küttesüsteemiga midagi ette võta, siis seni alaküttes olnud korterid saavad ilmselt soojaks, aga osades korterites, kus ka varem oli soe, saab olema lausa palav ja küttekuludelt ei hoita midagi kokku, sest küttesüsteemiga pole midagi ette võetud. 

Edasi võiks ühistu juhatus kokku panna rekonstrueerimise esialgse eelarve ning tutvuda rahastamisvõimalustega. Nagu ülalpool öeldud, on KredExist võimalik saada teostatavatest töödest sõltuvalt kuni 35% toetust rekonstrueerimistöödele ja kuni 1993. aastani ehitatud korterelamutel on võimalik kasutada ka soodusintressiga (täna kuni 3,8% aastas, fikseeritud 10 aastaks) pikaajalist (kuni 20 aastat) laenu. Teostatavate tööde tulemusel vähenevad hoones küttekulud ja toetuste-sooduslaenu-küttekulude vähenemise  kombinatsioon annab võimaluse maja korda teha ka neil, kes arvavad, et nad ei suuda selle eest maksta. Rekonstrueeritud majade kogemus näitab, et elanike maksekoormus ei tõuse. 

Kui ühistu juhatusel võimalused selged, on aeg majaelanikele plaane tutvustada ning ühiselt otsustada, mida, millal ja kuidas tegema hakatakse. Kuna vahendid rekonstrueerimistoetusteks tulenevad rahvusvahelisest lepingust Luksemburgi Suurhertsogiriigiga, saab toetust taotleda maksimaalselt kuni 30. novembrini 2012 aastal või kuni vahendid on jagatud. Niisiis oodata ei ole midagi, tuleb kohe tegutsema asuda. 

Kuna rekonstrueerimistööde kogumaksumus on üldjuhul suur, vajatakse ka laenu. Laenu võtmiseks peab juba varem silma peal hoidma korteriomanike maksedistsipliinil – kui esineb probleeme, tuleb koheselt tegeleda võlgnikega ja leida võimalused maja maksedistsipliini parandamiseks. Sellega saab tegeleda paralleelselt rekonstrueerimise ettevalmistamisega. 

Renoveerimisprotsessis on väga oluline leida endale appi projektijuht-omanikujärelvalve teostaja, kes aitab tellida vastavad ehitusprojektid, läbi viia ehitushanked ning teostab tööde tegemise üle järelvalvet. KredEx toetab ka ehitusprojektide teostamist 50% ulatuses. Toetuse ja laenu taotlemisel on vajalik võtta vähemalt 3 hinnapakkumist Projektijuhi-omanikujärelvalve kaasamine juba algusest on ainus võimalus tagada teostatava rekonstrueerimisprojekti mõistlikkus, kvaliteet ning kasu majaelanikele.

Pärast ehitushangete läbiviimist saab kokku panna toetuse- ja laenutaotluse. Kuna mõlemad nõuavad ettevalmistust ja lisadokumente, tasub juba varem endale selgeks teha, mida täpselt vaja on. Kindlasti ei tohi töödega alustada enne toetuse- ja laenutaotluse esitamist. Kui elamu taotleb rekonstrueerimiseks ka sooduslaenu, saab toetuse- ja laenutaotluse koos esitada Swedbanka või SEB Panka. Kui maja on ehitatud pärast 1993. aastat või laenu ei kasuta, saab toetuse taotluse esitada otse KredExile. 

Ja kui positiivsed otsused toetuse ja laenu kohta käes, saabki teostada rekonstrueerimistööd ning järgmine talv möödub juba kvaliteetses elukeskkonnas tunduvalt väiksemate küttearvetega. 2010 aasta seisuga on 208 korterelamu rekonstrueerimisel kasutatud renoveerimislaenu kogusummas 16,4 miljonit eurot, mis teeb keskmiseks laenu suuruseks pea 80 000 eurot. Rekonstrueerimise toetust on taotlenud 59 korterelamut, millest ühele korterelamu on eraldatud 35%, teistele 25% või 15% suurune toetus. Kokku on toetusi eraldatud enam kui 900 000 eurot. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et elamu kordategemine ei seisa selle taga, et elanikud ei suuda laenu maksta – toetuse ja sooduslaenu abil renoveeritud ning saavutatud kokkuhoiu arvelt on võimalik maja rekonstrueerida elanike jaoks mõistlike kuludega. Täna on viimane aeg alustada rekonstrueerimisprojekti ettevalmistustega, siis jõuab kevadeks/varasuveks veel kätte saada kõik vajalikud dokumendid, läbi viia hanked, sõlmida toetuse-, laenu- ja  ehituslepingud ning veel sel aastal maja korda teha. 

Toetuse ja laenu tingimused on kättesaadavad KredExi kodulehel www.kredex.ee ning lisaküsimuste korral võtke ühendust KredExi töötajatega.

 

Esmaspäev

14

Veebruar

Valga politseijaoskonna tegevusplaanis on kahel korral aastas teavitada kirjalikult kohalikku omavalitsust tema territooriumil valitsevast õiguskorrast.

2010 aasta tulemused:

Kuritegevus.           

Kriminogeense olukorra kohta võib öelda, et Tõlliste vallas on kuritegude arv aastate lõikes stabiilne, kõikudes vaid mõne fakti võrra.  Nagu ka teistes maakonna valdades annavad Tõlliste vallaski tooni vargused. Käesoleval aastal on toime pandud 34 kuritegu millest 17 avastati..

Väärteod.

Väärtegusid on toime pandud:

             Kokku                                                                    293

             Alkoholiseadus                                                           14

             Liiklusseaduse rikkumisi                                             248

             Alaealised                                                                27

Tõlliste valla territooriumil on 12 kuuga toimunud 7 avariid milles sai viga 4 inimest ja hukkus 3 inimest. Joobes juhi süül toimus üks liiklusõnnetus. Kui Valga maakonnas tervikuna on  olukord liikluses  stabiilne  siis Tõlliste valla kohta seda paraku öelda ei saa.  Raske avarii toimus jaanipäeval Valga- Uulu maanteel kus hukkus kolm noort inimest. Kokku hukkus Valgamaal aastaga liikluses 4 inimest.

Elanikkonna vastuvõtt toimub regulaarselt kindlaksmääratud aegadel ja informatsioon selle kohta on välja pandud ja elanikkonnale teatavaks tehtud. Ka 2011 aastal teenindab Tõlliste valda piirkonnakonstaabel Heikki Ersto. 

Marek Käis

Reede

11

Veebruar

VALGAMAA LAULULAPS 2011,

PIIRKONDLIKU VOORU  ja

TÕLLISTE VALLA LAULULAPS 2011

JUHEND

 1.       VALGAMAA LAULULAPS 2011 LÕPPKONTSERT toimub laupäeval 9. aprillil 2011.a. algusega kell 15 Otepää Gümnaasiumi aulas. 

VALGAMAA LAULULAPS 2011 lõppkontserdile ootame piirkondlike eelvoorude võitjaid ja Valgamaa Poistelaulukonkursi kahe vanuserühma võitjaid. 

  1. Meie piirkonna voor toimub:  

 Taheva, Karula, Tõlliste ja          19. märts 2011.a Lüllemäe Kultuurimaja – Ene Kaas

    Õru vallad                               tel. 53 301 511, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.,

 3.                         TÕLLISTE VALLA LAULULAPS 2011

TOIMUB TSIRGULIINA RAHVAMAJAS

KOLMAPÄEVAL, 16. MÄRTSIL KELL 16.00

 

Lauluvõistlustel VALGAMAA LAULULAPS 2011 astuvad üles lapsed järgmistes vanuserühmades: 

I vanuserühm                   3 – 4 aastased;

II vanuserühm                 5 – 6 aastased:

III vanuserühm                7 – 9 aastased;

IV vanuserühm                10 – 12 aastased;

V vanuserühm                 13 – 15 aastased;

VI vanuserühm                16 – 18 aastased;

VII vanuserühm              19-26 aastased

Kõigi vanuserühmade puhul arvestatakse lapse vanust seisuga 9. aprill 2011.a.

Sel aastal lauljaid korraldajate poolt valitud saateansambel ei saada. Seega, saatemuusika eest hoolitsevad juhendaja ja solist ise. Kasutada on CD mängija ja klaver.

Saaliproovid  toimuvad eelneval kokkuleppel korraldajaga

VALGAMAA LAULULAPS piirkonnavoorul hindab osalejaid 3 liikmeline žürii. Välja kuulutatakse iga vanuserühma kolm paremat. Kõiki osalejaid ja juhendajaid tänatakse. Žüriil on õigus täiendavalt anda välja eripreemiaid.

TÕLLISTE VALLA LAULULAPS 2011  HINDAB OSALEJAID KUNI 3 LIIKMELINE ZÜRII

KÕIGILE OSALEJAILE MEENE JA PARIMATELE  AUHINNAD 

Mõnusat koostööd ja kohtumiseni lauluvõistlusel! 

ARNE NÕMMIK        TSIRGULIINA RAHVAMAJA JUHATAJA     5297963  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.                                                                                                                               See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Ene Kaas    Lüllemäe Kultuurimaja juhataja    53 301 511    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Kolmapäev

09

Veebruar

  Miks naised käivad tantsimas?

 

Praegu sellepärast, et suvel toimub Jõgeval esimene naiste tantsupidu?

Aga muidu vist sellepärast, et ... noh, et on naised, et edevad, et tahavad ... 

“Seekord on kõik teisiti. Naised ei oota algatust meestelt, vaid teevad ise. See saab olema hingeliigutav NaiseLugu, kui 2882 ema, tütart, vanaema seda tantsukeeles jutustavad. ... aga naine ilma meheta on kui lill ilma leheta ..., sestap on 240 isa ning poega oma- ja koostantsimisega toetamas lugu, kuidas on õnnestunud siin tuulte tallermaal lapsed ikka eestlasteks kasvatada,” rääkis pealavastaja Ülo Luht. 

Pidu tuleb. Kokku on registreerinud üle Eestimaa 253 tantsurühma 3122 tantsijaga. Esindatud on kõik maakonnad, soovijaid on ka Rootsist, Leedust ja Ameerikast. 

Tõlliste vallast osaleb I Eesti Naiste Tantsupeol kaks Tsirguliina rahvamaja rühma- naisrühm Midrilinnud ning memmede rühm Madli. Midrilindude sõnul on aeg naiste tantsupeoks küps. Naised ütlevad, et Midrilinnud lendavad kohale, et tantsida end ajalukku, nautida head head seltskonda ning puhkust. Rühmal ei ole tantse, mis ei meeldiks- igast tantsust leitakse endale sobiv kild. Küll aga on Naiste reilender tants, mis paneb hinge helisema ning jalad liikuma.

Meestele ütlevad naised nii, nagu enne igat suurt pidu: Kallis! Tulen jälle nädalake hiljem kui lubasin!

”Praegu on kõik peale päevatööd pingeliselt treenimas, sest 12. märtsist algavad tantsupeo eelproovid ja ülevaatused maakondades. Ainult hästi selgeks õpitud-harjutatud tantsudest küpseb tantsupeo etendus NaiseLugu,” ütles ettevõtmise peakorraldaja Airi Rütter.

 Pidu läheb käima 12. juunil Jõgeva linna staadionil ja lugu jutustatakse kaks korda: kell 15.00 ja kell 19.00

Pääsu peole saab Piletilevist lunastada juba praegu. Kohtade arv on piiratud, vaid 2000.

Lisainfo: www.naistetantsupidu.ee