Reede

18

November

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub reedel, 25. novembril algusega kell 16:00 Valga Gümnaasiumi aulas (Kuperjanovi tn 10, Valga linn).

PÄEVAKORD:

1. Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Kolmapäev

16

November

Perioodil 3.-6. november 2016. a toimus elanike arvamuse väljaselgitamine Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta. Elektrooniline küsitlus viidi läbi 3.-4. novembril veebikeskkonnas www.volis.ee ning 5.-6. novembril toimus küsitlus Tsirguliina Keskkoolis asuvas küsitluspunktis. Tõlliste Vallavolikogu 15.11.2016 otsusega nr 21 kinnitati Tõlliste valla elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused järgnevalt:

1.) küsitluses osalejate nimekirja kantud elanike arv 1401;

2.) küsitluses osalenud isikute arv 61;
3.) küsimusele: „Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?“ antud „JAH“ vastuseid kokku 34 (56%) ja „EI“ vastuseid kokku 27 (44%).

Reede

11

November

Perioodil 3.-6. november 2016. a toimus elanike arvamuse väljaselgitamine Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta. Elektrooniline küsitlus viidi läbi 3.-4. novembril veebikeskkonnas www.volis.ee ning 5.-6. novembril toimus küsitlus Tsirguliina Keskkoolis asuvas küsitluspunktis.

Kokku osales küsitluses 61 Tõlliste valla elanikku. Küsimusele: „Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?“ antud „JAH“ vastuseid kokku 34 (56%) ja „EI“ vastuseid kokku 27 (44%).

Reede

04

November

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 7. novembril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks.

2. Tõlliste Vallavolikogu 14.03.2016. a määruse nr 6 „Hoolekandeasutuses hooldusteenuse eest tasumisel osalemise kord“ muutmine.

3. Ühinemislepingu ja lepingu lisade avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute arutelu ja ettepanekute tegemine ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonile.

4. Teave vallavalitsuse tegevusest

 

Teisipäev

01

November

 

Bussi sõiduplaan Tsirguliina Keskkoolis asuvasse küsitluspunkti pühapäeval, 6. novembril 2016. a:

 

11:00 Sooru Rahvamaja

11:10 Allee bussipeatus

11:20 Tsirguliina Keskkool

Buss viib ka tagasi.

 

12:30 Vilaski

12:35 Iigaste

12:45 Korijärve

12:55 Tagula bussipeatus

13:05 Laatre vallamaja

13:10 Tsirguliina Keskkool

Buss viib ka tagasi.

Kolmapäev

19

Oktoober

Tõlliste vald on pidamas läbirääkimisi Karula valla, Taheva valla, Õru valla ning Valga linna ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks. Rahvaküsitlus viiakse läbi perioodil 3. kuni 6. november 2016. a, selgitamaks välja elanike arvamus Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.

Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt ja küsitluspunktis järgmistel aegadel:

1) elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee ning algab 3. novembril 2016. a kell 9:00 ja lõpeb 4. novembril 2016. a kell 20:00.

2) Tõlliste vallas on üks küsitluspunkt, mis asub Tsirguliina alevikus, aadressil Nooruse tn 1 (Tsirguliina Keskkooli hoone), kus toimub küsitlus 5. ja 6. novembril 2016. a kell 9:00 kuni 20:00. Kontakttelefon 5. ja 6. novembril on 529 0835.

Küsitlus viiakse läbi ühe hääletusena alljärgnevalt:

Küsitlus sisaldab küsimust ja vastusevariante järgmiselt:

Küsimus: “Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?“;

Vastusevariandid: „Jah“ ja „Ei“;

Küsitluse käigus saab vastaja anda ühe hääle.

Uudised