Kolmapäev

11

Oktoober

Foto: Kairi VainonenLooduskalender.ee andmetel on tänavu aasta loomaks metskits. Seoses sellega reklaamiti Hommikuterevisiooni saates välja laste rajakaamerate projekt, mille juhendajaks ja koordinaatoriks on Helen Arusoo. Saadet juhtus nägema meie kooli IT-juht Valdo Kõrge. Ta leidis,  et projekt on huvitav ning pakkus selles osalemist mulle kui loodusainete õpetajale. Tutvustasin projekti õpilastele ning neil tekkis asja vastu huvi.  Laste jaoks on põnev osaleda selles projektis ning jälgida, mis toimub meie kodukoha metsas. Võtsin maikuus projektijuhiga ühendust, andes teada et meie kool liitub projektiga ning  õpilased soovivad õhinapõhiselt selles osaleda.

Selleks, et teada, mis toimub metsas on vajalik rajakaamera olemasolu. Kaamera valik ja ost osutus alguses keeruliseks - hea kaamera ostuks nappis vahendeid ning samas ei tahtnud osta kehva kaamerat. Siin tulid appi meie valla aktiivsed inimesed Madis Gross, Rein Randver ja Kaupo Kutsar ning õla pani alla ka Tõlliste Vallavalitsus. Tänamata ei saa jätta Kaidi Amboja, Trapper OÜ’st, kes oli abiks kaamera valikul ning lõpuks üllatas meid väga soodsa hinnapakkumisega. Nii saigi ühise pingutuse tulemusena võimalikuks väga hea rajakaamera soetamine. Miks peame seda väga heaks? Lisaks väga heale pildikvaliteedile ja teistele tehnilistele andmetele, ei pea me käima metsloomade elurütmi metsas häirimas, vaid saame pildi mobiilselt otse kooli arvutisse.

Ühtlasi lubame, et hoiame teid kooli kodulehekülje vahendusel huvitavate seikadega  kursis.

Üle-eestilise rajakaamera projektiga saab tutvuda siin: http://www.looduskalender.ee/n/taxonomy/term/39

Rajakaamera pannakse üles selle aasta oktoobris, et mitte häirida hiljem metsarahu.

Kaamera tehnilise poole  ja korrashoiu eest seisab hea kooli IT- juht Valdo Kõrge.

Projekti veab ja koordineerib  ning huvitavaid pilte /videolõike 7. klassi õpilastega sorteerib allakirjutanu.

Loodame, et tuleb külm talv ja saame palju huvitavaid kaadreid.

Projektis osalejad tänavad siiralt Madis Grossi, Rein Randveri, Kaupo Kutsarit ning Tõlliste Vallavalitsust,  tänu kellele see projekt üldse võimalikuks sai.

Merje Saarniit

Foto: Kairi Vainonen

Reede

29

September

Tõlliste Vallavalitsus annab teada, et on kehtestatud ühtsed põhimõtted Tõlliste vallas elavate 7–19aastaste noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest. 

 

Kord on kättesaadav Riigi Teatajast aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017017

  

Toetust saab taotleda huvihariduseks ja huvitegevuseks:  
1) milleks puuduvad võimalused Tõlliste valla territooriumil; 
2) kui huvihariduses või huvitegevuses osalemine asub noore kodukohast kaugemal. 

  

Toetust antakse transpordikulude ja osalustasude osaliseks katmiseks. 

  

Toetust hakatakse maksma kord kvartalis ning selleks tuleb esitada vastav avaldus ning tõend huvikoolis või huviringis osalemise kohta. Esimest korda saab esitada taotluse ajaperioodi oktoober kuni detsember 2017 kohta ning selle perioodi taotlusi võetakse vastu kuni 07.10.2017. Hiljem laekunud taotlusi ei menetleta!  

 

Toetussummaks kvartalis on kavandatud 90 eurot ühele noorele. Summa võib väheneda, kui laekunud taotluste arv ületab planeeritud eelarvemahtu.

  

Taotlemise hõlbustamiseks oleme koostanud näidisena taotlusvormi, mille leiad käesoleva veebilehe rubriigi "DOKUMENDID" alarubriigist "Blanketid". 

   

Reede

22

September

Tõlliste valla arengukava muutmise avalik arutelu toimub esmaspäeval,2. oktoobril Tõlliste Vallavalitsuse saalis algusega kell 15:00. Tõlliste valla teehoiukava eelnõu aastateks 2017-2020 on avaldatud Tõlliste valla veebilehe aadressil http://www.tolliste.ee/index.php/dokumendid/maaruste-eelnoud (rubriigi "Dokumendid" alarubriigis "Määruste eelnõud").

Kolmapäev

20

September

Tõlliste Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel järgmised valla omandis olevad kinnistud: Laatre alevikus asuva Iigaste mnt 2b kinnistu (katastriüksuse tunnus 82001:001:0284, kinnistu pindala 5477 m2, kinnistu sihtotstarve 100% tootmismaa) – alghinnaga 10 000 eurot, osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha suurus 1000 eurot, Laatre alevikus asuva Kesk tn 2a kinnistu (katastriüksuse tunnus 82001:001:0336, kinnistu pindala 774 m2, kinnistu sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) - alghinnaga 3000 eurot, osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha suurus 300 eurot, Laatre alevikus asuva Muru tn 1a kinnistu (katastriüksuse tunnus 82001:001:0275, kinnistu pindala 1685 m2, kinnistu sihtotstarve 100% tootmismaa) – alghinnaga 750 eurot, osavõtutasu on 50 eurot, tagatisraha suurus 75 eurot, Korijärve külas asuva Võime meierei (katastriüksuse tunnus 82002:005:0001, kinnistu pindala 6363 m2, kinnistu sihtotstarve 100% elamumaa) – alghinnaga 2000 eurot, osavõtutasu on 50 eurot, tagatisraha suurus 200 eurot ja Tsirguliina alevikus asuva Raudtee tn 21 kinnistu (katastriüksuse tunnus 82005:001:0030, kinnistu pindala 1605 m2, kinnistu sihtotstarve 100% elamumaa - alghinnaga 500 eurot, osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha suurus 50 eurot.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine Tõlliste Vallavalitsusele (asukoht Kesk tn 6, Laatre alevik, Valgamaa) hiljemalt 6. oktoobriks 2017. a kell 10:00 kinnises ümbrikus vastava märgusõnaga „Iigaste mnt 2b enampakkumine“, „Kesk tn 2a enampakkumine“, „Muru tn 1a enampakkumine“, „Võime meierei enampakkumine“, „Raudtee tn 21 enampakkumine“. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma (sõnadega). Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Tõlliste Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE671010202009891008 (SEB Pank). Makse selgitusse märkida (enampakkumine). Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Pakkumised avatakse Tõlliste Vallavalitsuses 6. oktoobril 2017. a kell 10:15. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, eelistatakse pakkujat, kelle pakkumus on registreeritud varasema kuupäeva või kellaajaga. Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste protokolli koostamist. Osavõtutasu ei tagastata. Täiendav teave ja kinnistutega tutvumine toimub 2. oktoobril 2017. a eelneval kokkuleppel abivallavanema Mati Raud’iga (telefon 529 1585) kell 10:00 kuni 12:00.

 

Reede

15

September

Tõlliste Vallavalitsuse 13.09.2017. a korralduse nr 110 alusel on suunatud "Tõlliste valla arengukava aastani 2020" tegevuste ja investeeringute kava koosseisus olev teehoiukava aastateks 2017-2020 eelnõu avalikule väljapanekule. Tõlliste valla teehoiukava aastateks 2017-2020 on leitav veebiaadressilt http://tolliste.ee/index.php/dokumendid/maaruste-eelnoud.  Ettepanekuid arengukava muutmise kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel Tõlliste valla e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult Tõlliste Vallavalitsuse aadressile Kesk tn 6, Laatre alevik, 68314 Valgamaa kuni 29. septembrini. 2017. a

 

Kolmapäev

13

September

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 18. septembril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

2. Tõlliste valla teehoiukava aastateks 2017-2020 arutelu

3. Tõlliste valla 2017. aasta III lisaeelarve

4. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Valgamaa Omavalitsuste Liidule

5. Kinnistuste võõrandamiseks nõusoleku andmine

6. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord 
7. Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Õru valla ja Valga linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017-31.12.2018 kinnitamine 

8. Kooskõlastuse andmine laenukohustuse võtmiseks 

9. Teave vallavalitsuse tegevusest