Kolmapäev

20

September

Tõlliste Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel järgmised valla omandis olevad kinnistud: Laatre alevikus asuva Iigaste mnt 2b kinnistu (katastriüksuse tunnus 82001:001:0284, kinnistu pindala 5477 m2, kinnistu sihtotstarve 100% tootmismaa) – alghinnaga 10 000 eurot, osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha suurus 1000 eurot, Laatre alevikus asuva Kesk tn 2a kinnistu (katastriüksuse tunnus 82001:001:0336, kinnistu pindala 774 m2, kinnistu sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) - alghinnaga 3000 eurot, osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha suurus 300 eurot, Laatre alevikus asuva Muru tn 1a kinnistu (katastriüksuse tunnus 82001:001:0275, kinnistu pindala 1685 m2, kinnistu sihtotstarve 100% tootmismaa) – alghinnaga 750 eurot, osavõtutasu on 50 eurot, tagatisraha suurus 75 eurot, Korijärve külas asuva Võime meierei (katastriüksuse tunnus 82002:005:0001, kinnistu pindala 6363 m2, kinnistu sihtotstarve 100% elamumaa) – alghinnaga 2000 eurot, osavõtutasu on 50 eurot, tagatisraha suurus 200 eurot ja Tsirguliina alevikus asuva Raudtee tn 21 kinnistu (katastriüksuse tunnus 82005:001:0030, kinnistu pindala 1605 m2, kinnistu sihtotstarve 100% elamumaa - alghinnaga 500 eurot, osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha suurus 50 eurot.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine Tõlliste Vallavalitsusele (asukoht Kesk tn 6, Laatre alevik, Valgamaa) hiljemalt 6. oktoobriks 2017. a kell 10:00 kinnises ümbrikus vastava märgusõnaga „Iigaste mnt 2b enampakkumine“, „Kesk tn 2a enampakkumine“, „Muru tn 1a enampakkumine“, „Võime meierei enampakkumine“, „Raudtee tn 21 enampakkumine“. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma (sõnadega). Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Tõlliste Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE671010202009891008 (SEB Pank). Makse selgitusse märkida (enampakkumine). Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Pakkumised avatakse Tõlliste Vallavalitsuses 6. oktoobril 2017. a kell 10:15. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, eelistatakse pakkujat, kelle pakkumus on registreeritud varasema kuupäeva või kellaajaga. Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste protokolli koostamist. Osavõtutasu ei tagastata. Täiendav teave ja kinnistutega tutvumine toimub 2. oktoobril 2017. a eelneval kokkuleppel abivallavanema Mati Raud’iga (telefon 529 1585) kell 10:00 kuni 12:00.

 

Reede

15

September

Tõlliste Vallavalitsuse 13.09.2017. a korralduse nr 110 alusel on suunatud "Tõlliste valla arengukava aastani 2020" tegevuste ja investeeringute kava koosseisus olev teehoiukava aastateks 2017-2020 eelnõu avalikule väljapanekule. Tõlliste valla teehoiukava aastateks 2017-2020 on leitav veebiaadressilt http://tolliste.ee/index.php/dokumendid/maaruste-eelnoud.  Ettepanekuid arengukava muutmise kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel Tõlliste valla e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult Tõlliste Vallavalitsuse aadressile Kesk tn 6, Laatre alevik, 68314 Valgamaa kuni 29. septembrini. 2017. a

 

Kolmapäev

13

September

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 18. septembril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

2. Tõlliste valla teehoiukava aastateks 2017-2020 arutelu

3. Tõlliste valla 2017. aasta III lisaeelarve

4. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Valgamaa Omavalitsuste Liidule

5. Kinnistuste võõrandamiseks nõusoleku andmine

6. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord 
7. Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Õru valla ja Valga linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017-31.12.2018 kinnitamine 

8. Kooskõlastuse andmine laenukohustuse võtmiseks 

9. Teave vallavalitsuse tegevusest

 

Neljapäev

31

August

EELK Laatre püha Laurentsiuse kogudus tänab kõiki, kes on andnud oma panuse Laatre kirikus asuva H.Walckeri oreli ( 1894) restaureerimiseks.

 TÄNAME:

  • Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri sihtkapital
  • Kohaliku Omaalgatuse Programm
  • MA programm "Pühakodade säilitamine ja areng"
  • Valgamaa Partnerluskogu
  • Tõlliste vald
  •  Echwege praostkond 
  • Tõlliste valla elanikud ja ettevõtjad

Oreli restaureerimist saab toetada: EE111010202000005000

EELK Laatre kogudus, märgusõna "orel"  

Kolmapäev

23

August

Valgamaa Kutseõppekeskus ootab huvilisi õppima tasuta kursustele.
 
Rohkem infot kursuste kohta leiad järgnevalt veebiaadressilt: 
 

Neljapäev

17

August

 

Valminud on Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017–2025 eelnõu. Jäätmekava eelnõuga on kõigil soovijatel võimalik tutvuda alates 18.08.2017 kuni 15.09.2017 veebiaadressil www.valgamaa.ee  või Valgamaa Omavalitsuste Liidu ruumes (Kesk 11, Valga Raekoja I korrusel).

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 14.09.2017 Valgamaa Omavalitsuste Liidu aadressile: Kesk 11, Valga 68203 või e-posti teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  .

Jäätmekava arutamiseks toimub avalik istung 15.09.2017.a kell 15.00 Valga Raekojas, Kesk 11, Valga.