Kolmapäev

03

Veebruar

Meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks“ projektikonkursi eesmärgiks strateegiast tulenevalt on:

Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitmekesiste tegevusvõimalustega kogukonnad.

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatavad projektitaotlused lepitakse kokku omavalitsuspiirkonnas toimuval kogukonnaesindajate koosolekul. Üheskoos vaadatakse üle kogukondade vajadused ja otsustatakse ühiselt, mida nendest on sel aastal kõige otstarbekam lahendada LEADER-meetme projektitoetuse kaasabil.

Tule Tõlliste valla kogukonnaesindajate koosolekule Laatre vabaajakeskusesse 10. veebruaril kell 17:00. Vestleme ja otsustame, millist strateegiast tulenevat eesmärki me püüdma lähme, kuidas, millise projektiga, kes oleks taotleja ning mis haakuks ka meie arengukavadega. Erinevate arengukavadega oleks paslik eelnevalt tutvuda valla veebilehelt.

Koosolekule oodatakse osalema esindajaid kõigist meie vallas tegutsevatest MTÜ-dest, seltsingutest, küla poolt aktsepteeritud külavanemaid jt.

Koosolekul kokkulepitud projektiidee kohta koostab taotleja projektitaotluse. Täpsemat infot konkursi tingimuste ja esitatavate dokumentide kohta saab Partnerluskogu koduleheküljelt http://www.valgaleader.ee/projektitoetused/meede1.html. Teiste hulgas on nõutavateks dokumentideks ka koosoleku protokoll koos osalejate nimekirjaga.

Infot tuleb jagama ka Partnerluskogu kogukonnameetme koordinaator Aili Keldo.

Taotlusvoor avatakse kevadel 2016. Maksimaalne toetussumma ühe omavalitsuspiirkonna kohta on 27000 €

leader-uudis