Kolmapäev

06

Jaanuar

Laatre Vabaajakeskusesse 12. jaanuaril kell 17.00.

 

Tutvustame: 

  • Valgamaa Partnerluskogu strateegiat aastateks 2015-2020,
  • toetusvõimalusi piirkonna arendamiseks järgmistel aastatel,
  • taotlemise tingimusi.

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu on koostöökogu, mis ühendab era-, omavalitsus- ja mittetulundussektori organisatsioone ning mille eesmärgiks on kohalik areng Valgamaal. Partnerluskogu tegevuspiirkonnaks on kaheksa Valgamaa valda - Karula, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru.

www.valgaleader.ee