Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Kolmapäev

06

Jaanuar

Laatre Vabaajakeskusesse 12. jaanuaril kell 17.00.

 

Tutvustame: 

  • Valgamaa Partnerluskogu strateegiat aastateks 2015-2020,
  • toetusvõimalusi piirkonna arendamiseks järgmistel aastatel,
  • taotlemise tingimusi.

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu on koostöökogu, mis ühendab era-, omavalitsus- ja mittetulundussektori organisatsioone ning mille eesmärgiks on kohalik areng Valgamaal. Partnerluskogu tegevuspiirkonnaks on kaheksa Valgamaa valda - Karula, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru.

www.valgaleader.ee

Uudised