Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Reede

08

Mai

Tõlliste valla haldusterritooriumil kehtivad alates 1. juulist 2015. a Ühismajandamise OÜ ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas järgmised veeteenuste hinnad:

  1. tasu ühe m3 võetud vee eest on 1 euro, hinnale lisandub käibemaks;
  2. tasu ühe m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest on 1,63 eurot, hinnale lisandub käibemaks.

Uudised