Reede

08

Mai

Tõlliste valla haldusterritooriumil kehtivad alates 1. juulist 2015. a Ühismajandamise OÜ ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas järgmised veeteenuste hinnad:

  1. tasu ühe m3 võetud vee eest on 1 euro, hinnale lisandub käibemaks;
  2. tasu ühe m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest on 1,63 eurot, hinnale lisandub käibemaks.