Esmaspäev

09

Juuni

Eesti Rahva Velotuur (ERV) V etapp

Valgete Teede Rattaralli

     (ehk Pariis-Roubaix Eesti moodi)

VÕISTLUSE JUHEND

0. Eesmärk

0.1. Valgete Teede Rattaralli eesmärk on tutvustada Lõuna-Eesti ilusat loodust ja kauneid ning ainulaadseid kruusateid mis on Lõuna-Eestile sama omased nagu kitsad munakiviteed Põhja-Prantsusmaale.

0.2. Valgete Teede Rattaralli eesmärk on tuua taas ratturite teadvusesse tagasi tõdemus, et ka kruusateed on sobivad maanteerattasõitude läbiviimiseks ja pakuvad palju huvitavad võimalusi nii võidusõidu taktikalises kui emotsionaalses plaanis.

0.3. Valgete Teede Rattaralli eesmärk on näidata rattahuvilistele Eesti üht ilusaimat ja paremini säilinud mõisakompleksi Sangaste lossi näol ning läbi rattavõistluse korraldamise hoogustada nii sise-kui välisturistide Valgamaa külastamist.

1. Korraldus

1.1. Valgete Teede Rattaralli (edaspidi: Rattaralli) on ainulaadne maanteerattavõistlus Eestis mille eeskujuks on legendaarne Pariis-Roubaix võidusõit Prantsusmaal. Võidusõidu distantsist sõidetakse ca 1/3 erineva iseloomuga kruusateedel.

1.2. Valgete Teede Rattaralli kuulub võistlussarja Eesti Rahva Velotuur (edaspidi: ERV) ja korraldaja on MTÜ Valged Teed. Rattaralli korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile, ERV üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile. Rattaralli on ERV V etapp (finaaletapp) ja registreeritud EJL kalendris 3. kategooria võistlusena ning toimub laupäeval 21. juunil 2014. a. Sangastes, Valgamaal. Võistluskeskus asub Sangaste lossis aadressiga Lossiküla, Sangaste vald, Valgamaa.

2. Orienteeruv ajakava

09:00                     Avatakse võistluskeskus

09:00–10:30        Võistlejate registreerimine võistluskeskuses

09:00-11:30         Võistlusnumbrite väljastamine

11:00                     Esindajate koosolek

11:45                                    Stardikoridoride avamine

12:00                      Põhidistantsi start 79,5 km

12:10                      Rahvasõidu start 46,1 km

13:25 -13:35         Lühikese distantsi parimate orienteeruv finiš

13:55 -14:10        Põhidistantsi parimate orienteeruv finiš

15:00                      Autasustamine finišipaigas

16:00                      Suletakse finish ning võistluskeskus

3. Registreerimine ja stardimaksud

3.1.

         
     

Eelregistreerimise   viimane päev

Registreerimine   võistluspäeval stardipaigas

 

 Valgete   Teede Rattaralli

 Velotuur   (kõik etapid)

I   voor/ kuupäev

II   voor/ kuupäev

III   voor/ kuupäev

 

Hind   põhidistantsil täiskasvanul

90   €

19   €

22   €

40   €

 

Hind   põhidistantsil noortel (1996-1999.a.)

50   €

12   €

12   €

25   €

 

Hind   lühikesel distantsil (ei kuulu ERV arvestusse)

50   €

10   €

12   €

20   €

 

Kogu   velotuurile (kõik etapid) individuaalne ja võistkondade registreerimine

09.04.2014

X

X

X

 

Kuupäev

X

11.06.2014

18.06.2014

21.06.2014

                 

3.2. Registreerimine velotuurile ja üksikutele etappidele (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.rahvavelotuur.ee

3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit kogu velotuuriks, ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul) ja tulemust protokollis, parimate autasustamist ja vajadusel esmaabi.

3.4 Registreerimine Velotuurile ning I- ja II voor lõpevad punktis 3.1 tabelis toodud kuupäevadel kell 24:00

3.5 Registreeruda võistluspäeval on võimalik stardipaigas tasudes sularahas ning registreerumine lõpeb 1,5 tundi enne starti.

3.6 Registreerimine Velotuurile või üksikutele etappidele toimub ühekordse ettemaksena.

3.7 Võistkondadel on võimalik registreeruda kogu velotuurile ja ka üksikutele etappidele esitades võistluse projektijuhile võistkonna nimetus (nt. SK Saaremaa Viiking) ja registreerumisvormil võistlejate nimekirja hiljemalt 09.04.2014.

3.8 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.

3.9 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.rahvavelotuur.ee

3.10 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.

3.11 Punktis 3.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

3.12 ERV etapi ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

3.13 Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.

4. Vanuseklassid, distantsid vahefinishid ja mäefinihsid

4.1 Põhidistantsil on lubatud osaleda vanuseklasside M Põhiklass (1975-1995), N Põhiklass (1975- 1995), M/NJ, M16, Sen 2-4 ja EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu litsentsi omavatel sportlastel ning
aastal 1999 kuni 1955 sündinud harrastusratturitel.

4.2 Lühikesel distantsil saavad osaleda aastal 2000 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturitel.

4.3 Põhidistantsi pikkus on 79,5 km (üks ring).

4.3.1. Põhidistantsi on 1 vahefiniš, mis asub 30,2 km-l Lüllemäel). Vahefiniši arvestuses jagatakse punkte vastavalt ERV üldjuhendile.

4.3.2. Põhidistantsil on 6 kruusalõiku kogupikkusega 33,7 km ja sektorite kaupa alljärgneva pikkusega:


                4.3.2.1 Sektor 1: 6,5km (11,6km-18,1km)

                4.3.2.2 Sektor 2: 2,5km (22,9km-25,4km)

                4.3.2.3 Sektor 3:  1,5km (26,2km-27,7km)

4.3.2.4 Sektor 4:  8,2km (31,9km-40,1km)

                4.3.2.5 Sektor 5:  9,1km (44,7km-53,8km)

                4.3.2.6 Sektor 6:  5,9km (67,7-73,6km)


4.4 Lühikese distantsi pikkus on 46,1 km.

4.4.1. Lühikesel distantsil on 2 kruusalõiku kogupikkusega 14,65 km ja sektorite kaupa alljärgneva pikkusega:


4.3.2.1 Sektor 1: 8,75km (11,65km-20,4km)

                4.3.2.2 Sektor 6: 5,9km (34,4km-40,3km)

4.5 Valgete Teede Rattaralli rajakaart vt. lisasid

5. Stardigrupid

5.1 Põhi- ja lühikesel distantsil paigutatakse osavõtjad stardigruppidesse vastavalt:

I Grupp – kehtivat EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu võistleja litsentsi omavad sportlased;

II Grupp – võistlejad, kellel puudub kehtiv võistleja litsentsi või pole seda registreerumisel vormikohaselt märkinud.

5.2 Stardinumbrid paigutatakse seljale, vasakule küljele (vasaku abaluu kohale ning teine number särgi vasakule taskule (vt. ka lisatud pilti stardinumbrite asetuse kohta).

  1. 3Stardikoridoridesse pääseb 15 minutit ennem starti.
  2. 4Stardinumbri asetus teavitatakse sarja ametlikul kodulehel hiljemalt nädal enne võistluse algust.

6. Tulemuste arvestamine

6.1 Põhidistantsil peetakse arvestust individuaalse ja võistkondliku üldparemusjärjestuse välja selgitamiseks.

Samuti selgitatakse välja parimad järgmistes kategooriates:

- Üldliider

- Aktiivsem rattur

- Parim noorrattur (sündinud 1999 või hiljem)

6.2 Lühikesel distantsil peetakse arvestust individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.

6.3 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel www.rahvavelotuur.ee

6.4 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.rahvavelotuur.ee kodulehel hiljemalt 7 päeva peale etapi toimumist.

7. Autasustamine

7.1 Rattaralli lõpus toimub ametlik autasustamine, millest kohustuvad osa võtma põhidistantsi üldarvestuse kuus parimat võistlejat, kolm naiste absoluutarvestuse parimat, vanuseklasside (vastavalt üldjuhend p. 6.3 – 6.6) kolm parimat ja lühikese distantsi üldarvestuse kolm parimat.

7.2 Põhidistantsil autasustatakse ka vanuseklasside M16, MJ, NJ, Sen2, Sen3 ja Sen4 kolme (3)paremat.

7.3 Lühikesel distantsil autasustatakse üldarvestuse kolme (3) paremat.

7.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.

7.4 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

8. Olulised reeglid

8.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi võistlusrattaid. Lühikesel distantsil on jalgratta klass vaba

8.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

8.3 Startida tohib ainult oma- stardinumbriga ja oma nime all.

8.4 Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.

8.5 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

8.6 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

8.7 Kiivri kandmine on kohustuslik.

8.8 Distantsil jalgratast vahetada ei tohi (v.a. peakohtuniku loal tehnilise rikke korral).

8.9 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

8.10 M/N16 ja M/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid

8.11 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

8.12 Punktides 8.1 – 8.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja eemaldatakse ja diskvalifitseeritakse.

8.13 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

9. Vastutus

9.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud Rattaralli võistlusjuhendiga ja ERV üldjuhendi ning nõustub seal toodud tingimustega.

9.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

9.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

9.4 Kõik all 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

10. Tehniline abi ja võistkonna esindaja

10.1 Tehnilist abi saateautodest on lubatud etappidel osutada ainult p. 3.1 II vooru kuupäevadeks registreerunud kehtivat võistleja, treeneri või manageri litsentsi omavad võistkonna esindajad. Informatsioon võistkonna esindaja kohta tuleb esitada e-maili teel p.12 toodud etapi korraldaja e-posti aadressile.

10.2 Tehnilise abi saateautot võib võistlusrajal võistluse toimumise ajal juhtida ainult kehtivat juhiluba omav isik ning autos peab viibima eelnevalt registreeritud (vt. p. 10.1) võistleja, treeneri ja/või manageri litsentsi omav võistkonna esindaja.

10.3 Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse raadiosidega ühilduva raadiosaatjaga.

10.4 Võistluse informatsiooni (RadioTour) edastatakse raadiosaatjatel EJL sagedusel XXX. Ettetellimisel (koos võistluse esindaja registreerumisega vastavalt p. 10.1) on võimalus raadiosaatjat korraldajalt rentida.

10.5. Tehnilise abi autod järjestatakse Rattaralli ERV individuaalse paremusjärjestuse alusel.

10.6. Võistkonna esindaja kohustused:

10.6.1 Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku teabe edastamine.

10.6.2 Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine.

10.6.3 Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus– või toitlustusasutustes, parkimistrahvid jne.) tasumine.

10.6.4 Raadiosaatjate kohene tagastamine raadiotuurile pärast võistluse lõppu.

10.6.5 Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne kohaletoomine tseremooniatele.

10. Oluline informatsioon

Võistluse peakohtunik                       Mihkel Nanits    

Peasekretär                                        

Võistluse korraldaja esindajad        Indrek Kelk                                         tel. +372 51 63 260

                                                                                                                             e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

              koduleht: www.rahvavelotuur