Reede

30

Mai

Kaitsevägi palub kõigil inimestel, kellel elupaik jääb õppuse Kevadtorm alade lähedusse mitte puutuda ja koguda õppuse aladelt leitud lõhkemata imitatsioonivahendeid. Kui leidjal on kahtlus kas leitud ese on lõhkemata imitatsioonivahendiga või lõhkenud imitatsioonivahendiga, siis palume sellesse suhtuda kui lõhkemata imitatsioonivahendisse.

Korrektsel kasutamisel ei ole imitatsioonivahendid ohtlikud, oskamatul käitlemisel võivad nad kasutajale viga teha. Imitatsioonivahendite leidmisel palume teavitada päästeametit telefonil 112, või helistada telefonil 717 1085.

Era- ja riigimaadel õppusi korraldades korrastavad kaitseväelased õppuse ala kohe pärast lahingutegevuse lõppu. Samuti vaadatakse õppuse piirkond üle Kevadtormi viimasel päeval. Siiski ei saa välistada, et mõned imitatsioonivahendite kestad ja kasutamata imitatsioonivahendid jäävad maastikule. Kuigi enamik ajateenijaid, reservväelasi, kaitseliitlasi ja liitlaste sõdureid suhtub oma ülesannetesse tõsiselt ning hoolib keskkonnast, ei ole välistatud, et keskkonda jääb mingi piiratud kogus kaitseväe poolt kasutatud materjale.

Lugupidamisega

Viljar Kurg, kapten

KVPS Strateegilise kommunikatsiooni osakond CIMIC ja otseteavitusjaoskonna ülem GSM +372 56 359 123 Tel +372 717 10 85