Esmaspäev

17

Märts

Teemanädal „Terve karjäär“ on eesti karjäärinõustajate poolt algatatud, koostöös SA Innove ja Eesti Töötukassaga elluviidav iga- aastane sündmus.

Sellega tahetakse selgitada karjääri mõistet, suurendada inimeste eneseavastamist  ja teadvustada seda, et oma elu planeerimine on koolipingist algav ja tööelus jätkuv rahuldustpakkuv eneseteostus.

Sündmus on suunatud töötavatele, tööturgu sisenevatele või kannapööret planeerivatele, aga ka pensioniplaane tegevatele inimestele.

Elu saab olla rahuldust pakkuv vaid siis kui tööelu, pere, tervis, vaba aeg on kooskõlas ja mis teeb meist inimesena tasakaalus terviku.

Valga maakonnas toimuvad karjääripäevad:

25. märtsil kell 14.00 - 18.00   Valga Selveris (Raja 5)

26. märtsil kell 14.00 – 18.00 Otepää Linnaraamatukogus  (Lipuväljak 13)

Neil kahel päeval saavad soovijad teavet selle kohta, kust võib Valgamaal saada nõu ja abi kui soovitakse teha muutusi nii tööelus kui ka isiklikus elus.

Teavet jagavad:

Valgamaa Noorte Nõustamiskeskus

Eesti Töötukassa Valgamaa osakond

Valgamaa Arenguagentuur

Valgamaa Kutseõppekeskuse täiskasvanute koolituskeskus

MTÜ Tervisliku toitumise klubi