Esmaspäev

09

Detsember

Puurkaevude ja -aukude projekteerimine, puurimine ning likvideerimine.

 Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.

Info  5021279 www.puurkaevumeistrid.ee

 

Uudised