Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Esmaspäev

09

Detsember

Puurkaevude ja -aukude projekteerimine, puurimine ning likvideerimine.

 Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.

Info  5021279 www.puurkaevumeistrid.ee

 

Uudised