Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Teisipäev

01

Oktoober

Vastavalt Tõlliste Vallavolikogu poolt vastu võetud „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise korrale“ on mittetulunduslike ürituste taotluste esitamise tähtaeg 20. oktoober 2013 a. Taotluse ja aruande vorm on kättesaadav valla veebilehel rubriigis „Blanketid“. Toetust on mõeldud eelkõige konkreetse ürituse korraldamise toetamiseks, mitte ühingute ja seltsingute tegevustoetuseks, mistõttu palume esitada iga ürituse toetuse taotlus eraldi vormil.  

Uudised