Esmaspäev

08

Juuli

Pressiteade

01.07.2013

 Täna algab raudteeohutuse kampaania „Märka rongi“

 Täna, 1. juulil algab Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ja MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) raudteeohutuse kampaania „Märka rongi“. Kampaania eesmärgiks on pöörata liiklejate tähelepanu uute, tänasest liinile minevate  rongidega seotud muudatustele ning kutsuda kõiki üles järgima liiklusreegleid ja ohutusjuhiseid raudtee ületamisel, rongi sisenemisel ja sealt väljumisel, samuti raudtee piirkonnas liikumisel. Kampaania toimub juulist augustini üle Eesti. 

Kuivõrd uued rongid on kiiremad, vaiksemad  ja teistsuguse väljanägemisega, muutub harjumuspärane liikluskeskkond  nii rongiga liiklejale, raudteed ületavale jalakäijale ja autojuhile kui ka raudtee läheduses liikuvale inimesele. Seetõttu tuleb ohutust silmas pidades olla senisest veelgi tähelepanelikum. 

Maksimaalsed sõidukiirused uute rongide tulekuga küll esialgu ei muutu, kuid liikleja peab arvestama sellega, et uute rongide kiirendus kohaltvõtult on märksa suurem ning raudtee ületamine vahetult rongi eest on senisest veelgi ohtlikum. Arvestama peab ka sellega, et uued rongid tekitavad oluliselt vähem müra, mistõttu võib läheneva rongi märkamine osutuda raskemaks. Lisaks muutub rongide sõiduplaan tihedamaks, seetõttu on vajalik olla eriti tähelepanelik ülekäikudel ja ooteplatvormidel liikudes. 

Kampaaniaga pannakse inimestele südamele, et õnnetuste vältimiseks raudteeliikluses tuleb alati toimida vastavalt ohutusreeglitele:

  • Raudteed tohib ületada ainult selleks ettenähtud kohtades
  • Raudteed ületades tuleb olla tähelepanelik ning veenduda vaadates ja kuulates, et lähenemas pole rongi, vedurit, dresiini või mõnda muud raudteerööbastel liikuvat sõidukit
  • Lähenevale rööbassõidukile peab jalakäija alati teed andma
  • Raudteel kõndimine on keelatud
  • Raudtee lähimas ümbruses tohib viibida vaid raudtee ületamiseks ja reisirongile minekuks või sellelt tulekuks
  • Rööbassõidukile teed andes tuleb seista raudteest vähemalt 5 meetri kaugusel
  • Jaamas peatunud rongi eest raudteed ületades tuleb olla eriti tähelepanelik
  • Kollane joon ooteplatvormil tähistab ohutut kaugust peatuvast rongist
  • Lapsevankriga ooteplatvormil viibides tuleb fikseerida vankri pidurid 

Lisainformatsioon uute rongidega seotud muudatuste ja ohutuse kohta on kättesaadav TJA ohutusportaalist www.ohutus.ee