Pühapäev

30

Juuni

Vastavalt Tõlliste Vallavolikogu 08.07.1999 määrusele nr 4 “Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise ja avalikustamise korraldamine” kuuluvad avalikustamisele vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid. Deklaratsioonide andmed avaldatakse vastavalt korruptsioonivastase seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:

I ÜLDANDMED
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood - ei avalikustata.
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalk.
II ANDMED VARA KOHTA
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles): otstarve, asukoha maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number – aadressi märkimata.
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).
III  ANDMED VARALISTE KOHUSTUSTE KOHTA
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).
IV ANDMED MUUDE TULUDE KOHTA
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist) – tulu suurust ei avalikustata.
V ANDMED MAKSUSTATAVA TULU JA DIVIDENDITULU KOHTA
13. Maksustatav tulu – ei avalikustata.
14. Dividenditulu – ei avalikustata.
VI ANDMED ABIKAASA, VANEMATE JA LASTE KOHTA – ei avalikustata.
Deklaratsiooni koostamise kuupäev.

Vallavolikogu liikmed:
1. Andres Illak. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Volkswagen Golf (2000); sõiduauto BMW 530 (2000). 8. SEB progressiivne pensionifond; osak; 21,08; 0,9585 €; 20,21 €. 9. Swedbank, arveldusarve, 1; SEB, arveldusarve, 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis; SA Archimedes programm Primus stipendium. (22.04.2013). 
1. Heikki Järlik. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Volkswagen Golf (1996); sõiduauto Volkswagen Passat (1996); haagis RESPO 201 (1992). 8. SEB konservatiivne pensionifond; 0,91578 €; 8219,434 €. 9. SEB, arveldusarve, 2. 10. Ei ole. 11. Õppelaenu käendusleping, 3810,52. 12. Töötasu Tõlliste Vallavalitsus. (26.04.2013).
1. Olev Kaasik. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa, Valga maakond, Tõlliste vald, Valga, 917140. 7. Sõiduauto Hyndai Accent (1998). 8. Ei ole. 9. Swedbank, hoiuarve, 3; SEB, hoiuarve, 2. 10. Swedbank 4251,55 €. 11. Ei ole. 12. JM.LL Holding OÜ palk, Tõlliste Vallavalitsus juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu. (19.04.2013).
1. Priit Kukk. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa, Valga maakond, Tõlliste vald, Valga, 160140/1601; korteriomand Tartu maakond, Tartu linn, Tartu, 1777403. 7. Ei ole. 8. SEB pensionifond; 3290,053; 0,96201 €; 3165,06 €. 9. SEB, arveldusarve, 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tööasu AS Laatre Piim; volikogu liikme hüvitis. (24.04.2013).
1. Kaupo Kutsar. 3. Vallavolikogu aseesimees. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa, Valgamaa, Tõlliste vald, Valga, 873240 ½ kaasomandist; maatulundusmaa, Valgamaa, Tõlliste vald, Valga, 1851440; maatulundusmaa, Valgamaa, Tõlliste vald, Valga, 708940. 7. Sõiduauto AUDI 100 AVANT (1993); traktor T-40AM (1977); sõiduauto Volkswagen Transporter Kombi (2006); veoauto SK 181 VKH 6X2 (1991). 8. LHV Pensionifond XL 4138,43 €. 9. SEB Pank, arveldusarve, 2; SEB pank, kasutushoius, 1; Swedbank, arveldusarve, 1. 10. SEB pank 71814,20 €. 11. Ei ole. 12. Lõuna-Eesti Päästekeskus töötasu; volikogu liikme hüvitis; FIE põllumajandustulud. (24.04.2013).
1. Arne Nõmmik. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Valga maakond, Tõlliste vald, Valga, 1927440. 7. Sõiduauto Volkswagen Passat Variant (2004). 8. Ei ole. 9. SEB, arveldusarve, 2. 10. Ei ole 11. Ei ole. 12. Tsirguliina Rahvamaja juhataja töötasu; Tõlliste Vallavolikogu liikme tunnitasu; pension (22.04.2013).
1. Kalev Plado. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Valga maakond, Tõlliste vald, Valga, 257240. 7. Sõiduauto Audi A4 (1996); traktor MTZ T1 (1997). 8. ERGO 2P1; osak; 1758,467; 0,93029 €; 1935,88 €. 9. SEB Pank, arveldusarve, 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Alovili töötasu; pension; volikogu liikme hüvitis. (26.04.2013).
1. Sigrit Säinas. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. SEB Progressiivne Pensionifond; osak; 714,12; 0,96720 €; 690,70 €. Swedbank Pensionifond K3; osak; 1503,79; 1,04294 €; 1568,36 €. 9. SEB, arveldusarve,1; SEB, laen, 2; Swedbank, arveldusarve, 1.   10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. FIE töötasu; Tõlliste Vallavalitsus töötasu; riikliku õppelaenu tagasi maksmine riigi poolt, Tõlliste Vallavolikogu liikme hüvitis. (15.04.2013).
1. Olev Tammela. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa, Valga maakond, Tõlliste vald, Valga, 292440. 7. Sõiduauto Opel Vectra (1996), ühisomand; sõiduauto Opel Vectra (1996), ühisomand; traktor T-25 A (1979), ühisomand. 8. Ei ole. 9. SEB, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension, volikogu liikme hüvitis. (01.04.2013).
1. Eve Tiisler. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa, Valga maakond, Tõlliste vald, Valga, 2102. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB, arveldusarve, 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tagula Raamatukogu juhataja töötasu; pension; Tõlliste Vallavolikogu liikme ja sotsiaalkomisjoni liikme hüvitis. (08.04.2013).
1. Taivo Täht. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Valga mk, Tõlliste vald, 350440; maatulundusmaa Valga mk, Tõlliste vald, 248240. 7. Sõiduauto Volkswagen Passat (1992). Sõiduauto AUDI 80 GL (1981). Veoauto GAZ-53B (1989). 8. OÜ Laatre Auto; osak; 1, 2045 €; 2045 €. 9. SEB arveldusarve, 1; SEB tähtajaline hoius, 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Laatre Auto töötasu; Tõlliste Vallavalitsus juhtumisorgani liikme tasu; pension. (19.03.2013).
1. Edda Vahtramäe. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tõlliste Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Valga mk, Tõlliste vald, 161140; korteriomand, Tartu linn, 79504:001:0003; maatulundusmaa, Valga mk, Tõlliste vald, 1754840. 7. AUDI A4 (2005). 8. AS Maasu; aktsia; 5000; 64; 320 000. ERGO Pensionifond; osak; 1,05750; 18945,09. OÜ Kesa-Agro 1513; 13,58; 20552. 9. SEB, arveldusarve, 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Laatre Piim töötasu; volikogu liikme hüvitis; pension. (30.04.2013).

Vallavalitsuse liikmed:
1. Leino Laul. 3. Vallavalitsuse liige (maakorraldaja). 4. Tõlliste Vallavalitsus. 5. 748 €. 6. Maatulundusmaa, Valga maakond, Tõlliste vald, 1576640; maatulundusmaa, Valga maakond, Tõlliste vald, 2442740; korteriomand, Tartu maakond, Tartu linn, 1850403. 7. Sõiduauto Audi A6 (1996); mootorratas Honda nx 650 (1992) . 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, 1; Swedbank, krediidikonto, 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. (26.04.2013).
1. Anu Raud. 3. Vallavalitsuse liige (pearaamatupidaja). 4. Tõlliste Vallavalitsus. 5. 946 €. 6. korteriomand, Valga maakond, Tõlliste vald, Valga, 2266840 (ühisomand); maatulundusmaa Valga maakond, Tõlliste vald, Valga, 1735240 (ühisomand). 7. Sõiduauto Audi 100 Avant (1992), ühisvara; mahtuniversaal Volkswagen Caravelle (1984), ühisvara; sõiduauto Volkswagen Golf (1993), ühisvara; kaubik Volkswagen Caddy (1992), ühisvara; sõiduauto VAZ 2121 Niva (1995), ühisvara. 8. Swedbank Pensionifond K3; 4420,752 tk; 1,04044 €; 4599,53 €. 9. Swedbank, arveldusarve, 1; Swedbank, krediidiarve, 1. 10. Ei ole. 11. Õppelaenu käendus, 6391,16 €. 12. Ei ole. (26.04.2013).
1. Mati Raud. 3. Vallavalitsuse liige (abivallavanem). 4. Tõlliste Vallavalitsus. 5. 1017 €. 6. korteriomand, Valga maakond, Tõlliste vald, Valga, 2266840 (ühisvara); maatulundusmaa, Valga maakond, Tõlliste vald, Valga, 1735240 (ühisvara). 7. Sõiduauto Audi 100 Avant (1992), ühisvara; mahtuniversaal Volkswagen Caravelle (1984), ühisvara; sõiduauto Volkswagen Golf (1993), ühisvara; kaubik Volkswagen Caddy (1992), ühisvara; sõiduauto VAZ 2121 Niva (1995), ühisvara. 8. Laatre Auto OÜ; 1 osa; 1279 €; 1279 €; Ergo Pensionifond 2P2; 4930.323; 1.12588 € 5550.95 € . 9. SEB Pank, arveldusarve, 1; Swedbank, arveldusarve, 1; SEB Pank krediidiarve, 1. 10. Ei ole. 11. Õppelaenu käendus, 6391,16 €. 12. Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikme tasu. (26.04.2013).
1. Tõnu Troon. 3. Vallavalitsuse liige (sotsiaaltöö spetsialist). 4. Tõlliste Vallavalitsus. 5. 745 €. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. SEB energiline pensionifond; osak; 749,443; 0,73834 €; 553,344 €. 9. SEB,  arveldusarve, 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. (26.04.2013).