Esmaspäev

17

Juuni

Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakond algatab projekti tasuta eterniidi ära andmiseks eelregistreerimise korral.

Eelregistreerimise blankett on kättesaadav Tõlliste valla kodulehel plankettide rubriigis. Etteregistreerimine on vajalik koguste ja kogumiskohtade määramiseks. Eelregistreerimise täidetud avaldus esitada hiljemalt 26. juuliks Tõlliste Vallavalitsusele.