Kolmapäev

19

Oktoober

Tõlliste vald on pidamas läbirääkimisi Karula valla, Taheva valla, Õru valla ning Valga linna ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks. Rahvaküsitlus viiakse läbi perioodil 3. kuni 6. november 2016. a, selgitamaks välja elanike arvamus Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.

Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt ja küsitluspunktides järgmistel aegadel:

1) elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee ning algab 3. novembril 2016. a kell 9:00 ja lõpeb 4. novembril 2016. a kell 20:00.

  1. Tõlliste vallas on üks küsitluspunkt, mis asub Tsirguliina alevikus, aadressil Nooruse tn 1 (Tsirguliina Keskkooli hoone), kus toimub küsitlus 5. ja 6. novembril 2016. a kell 9:00 kuni 20:00. Kontakttelefon 5. ja 6. novembril on 529 0835.

Küsitlus viiakse läbi ühe hääletusena alljärgnevalt:

Küsitlus sisaldab küsimust ja vastusevariante järgmiselt:

Küsimus: “Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?“;

Vastusevariandid: „Jah“ ja „Ei“;

Küsitluse käigus saab vastaja anda ühe hääle.