Neljapäev

12

Oktoober

Hea lugeja!

Haldusreform on jõudnud täiesti uude etappi. Enam kui 25 aastat tagasi valiti eelnevaga võrreldes demokraatlik tee ja tsentraliseeritud süsteem asendati kohalike omavalitsustega, siis seekord oleme ette valmistanud väiksemate omavaltsuste ühinemise suuremateks. Valgamaal saab nüüdsest olema kolm omavalitsust – Valga, Tõrva ja Otepää. Nii eelmisel korral valdu luues kui ka seekord omavalitsusi ühendades on kõige olulisem kohalike inimeste huvidega arvestamine, kohalike probleemide leidmine ja nende lahendamine. Kuid selle ligi veerandsajandiga on olud tunduvalt muutunud.

Haldusreformi eesmärk on toetada kohalike omavalitsuste üksuste võimekuse kasvu kvaliteetse avaliku teenuse pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Reformi tulemusena peavad kohaliku omavalitsuse üksused olema võimelised iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid. Suureneb omavalitsuste juhtimise ja avalike teenuste kvaliteet.

Valga vallaks ühinevad Valga linna, Tõlliste, Õru, Karula ja Taheva omavalitsused.

Olen viimastel aastatel tihedalt seotud oma koduvalla Tõllistega ja volikogu esimehena tahaksin kogu südamest tänada  kõiki meie elanikke, ettevõtjaid, ametnikke ja töötajaid tõhusa koostöö eest. Suure panuse valla toimimisse  on  andnud läbi aegade vallavolikogu- ja vallavalitsuse liikmed. Tahan öelda, et Tõlliste vald on olnud arenguvõimeline ning olen kindel, et suurvallaks liitumisel jääb TÕLLISTE nägu alles, meie elu areneb edasi ja räägime kaasa kogu Valga valla tegemistes.

Jaksu meile!

Tõlliste vallavolikogu esimees,

Rein Randver

11.oktoober, 2017