Reede

29

September

Tõlliste Vallavalitsus annab teada, et on kehtestatud ühtsed põhimõtted Tõlliste vallas elavate 7–19aastaste noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest. 

 

Kord on kättesaadav Riigi Teatajast aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017017

  

Toetust saab taotleda huvihariduseks ja huvitegevuseks:  
1) milleks puuduvad võimalused Tõlliste valla territooriumil; 
2) kui huvihariduses või huvitegevuses osalemine asub noore kodukohast kaugemal. 

  

Toetust antakse transpordikulude ja osalustasude osaliseks katmiseks. 

  

Toetust hakatakse maksma kord kvartalis ning selleks tuleb esitada vastav avaldus ning tõend huvikoolis või huviringis osalemise kohta. Esimest korda saab esitada taotluse ajaperioodi oktoober kuni detsember 2017 kohta ning selle perioodi taotlusi võetakse vastu kuni 07.10.2017. Hiljem laekunud taotlusi ei menetleta!  

 

Toetussummaks kvartalis on kavandatud 90 eurot ühele noorele. Summa võib väheneda, kui laekunud taotluste arv ületab planeeritud eelarvemahtu.

  

Taotlemise hõlbustamiseks oleme koostanud näidisena taotlusvormi, mille leiad käesoleva veebilehe rubriigi "DOKUMENDID" alarubriigist "Blanketid".