Reede

22

September

Tõlliste valla arengukava muutmise avalik arutelu toimub esmaspäeval,2. oktoobril Tõlliste Vallavalitsuse saalis algusega kell 15:00. Tõlliste valla teehoiukava eelnõu aastateks 2017-2020 on avaldatud Tõlliste valla veebilehe aadressil http://www.tolliste.ee/index.php/dokumendid/maaruste-eelnoud (rubriigi "Dokumendid" alarubriigis "Määruste eelnõud").