Kolmapäev

20

September

Tõlliste Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel järgmised valla omandis olevad kinnistud: Laatre alevikus asuva Iigaste mnt 2b kinnistu (katastriüksuse tunnus 82001:001:0284, kinnistu pindala 5477 m2, kinnistu sihtotstarve 100% tootmismaa) – alghinnaga 10 000 eurot, osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha suurus 1000 eurot, Laatre alevikus asuva Kesk tn 2a kinnistu (katastriüksuse tunnus 82001:001:0336, kinnistu pindala 774 m2, kinnistu sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) - alghinnaga 3000 eurot, osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha suurus 300 eurot, Laatre alevikus asuva Muru tn 1a kinnistu (katastriüksuse tunnus 82001:001:0275, kinnistu pindala 1685 m2, kinnistu sihtotstarve 100% tootmismaa) – alghinnaga 750 eurot, osavõtutasu on 50 eurot, tagatisraha suurus 75 eurot, Korijärve külas asuva Võime meierei (katastriüksuse tunnus 82002:005:0001, kinnistu pindala 6363 m2, kinnistu sihtotstarve 100% elamumaa) – alghinnaga 2000 eurot, osavõtutasu on 50 eurot, tagatisraha suurus 200 eurot ja Tsirguliina alevikus asuva Raudtee tn 21 kinnistu (katastriüksuse tunnus 82005:001:0030, kinnistu pindala 1605 m2, kinnistu sihtotstarve 100% elamumaa - alghinnaga 500 eurot, osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha suurus 50 eurot.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine Tõlliste Vallavalitsusele (asukoht Kesk tn 6, Laatre alevik, Valgamaa) hiljemalt 6. oktoobriks 2017. a kell 10:00 kinnises ümbrikus vastava märgusõnaga „Iigaste mnt 2b enampakkumine“, „Kesk tn 2a enampakkumine“, „Muru tn 1a enampakkumine“, „Võime meierei enampakkumine“, „Raudtee tn 21 enampakkumine“. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma (sõnadega). Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Tõlliste Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE671010202009891008 (SEB Pank). Makse selgitusse märkida (enampakkumine). Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Pakkumised avatakse Tõlliste Vallavalitsuses 6. oktoobril 2017. a kell 10:15. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, eelistatakse pakkujat, kelle pakkumus on registreeritud varasema kuupäeva või kellaajaga. Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste protokolli koostamist. Osavõtutasu ei tagastata. Täiendav teave ja kinnistutega tutvumine toimub 2. oktoobril 2017. a eelneval kokkuleppel abivallavanema Mati Raud’iga (telefon 529 1585) kell 10:00 kuni 12:00.