Kolmapäev

13

September

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 18. septembril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

2. Tõlliste valla teehoiukava aastateks 2017-2020 arutelu

3. Tõlliste valla 2017. aasta III lisaeelarve

4. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Valgamaa Omavalitsuste Liidule

5. Kinnistuste võõrandamiseks nõusoleku andmine

6. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord 
7. Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Õru valla ja Valga linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017-31.12.2018 kinnitamine 

8. Kooskõlastuse andmine laenukohustuse võtmiseks 

9. Teave vallavalitsuse tegevusest