Neljapäev

31

August

EELK Laatre püha Laurentsiuse kogudus tänab kõiki, kes on andnud oma panuse Laatre kirikus asuva H.Walckeri oreli ( 1894) restaureerimiseks.

 TÄNAME:

  • Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri sihtkapital
  • Kohaliku Omaalgatuse Programm
  • MA programm "Pühakodade säilitamine ja areng"
  • Valgamaa Partnerluskogu
  • Tõlliste vald
  •  Echwege praostkond 
  • Tõlliste valla elanikud ja ettevõtjad

Oreli restaureerimist saab toetada: EE111010202000005000

EELK Laatre kogudus, märgusõna "orel"