Reede

24

Märts

Tõlliste Vallavalitsuse 9. märtsi 2017. a korraldus nr 39 "Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine"

Tõlliste Vallavolikogu 15. oktoobri 2012. a otsusega nr 16 anti Eesti Keskkonnateenused AS-ile Tõlliste vallas korraldatud jäätmeveo õigus ajavahemikuks 1. jaanuar 2013. a kuni 31. detsember 2017. a. Jäätmeveo teenustasu suurus on määratud Tõlliste Vallavalitsuse 17. oktoobri 2012. a korraldusega nr 219.

Eesti Keskkonnateenused AS on 31. jaanuaril ja 21. veebruaril 2017. a esitanud taotlused segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasude suurendamiseks seoses jäätmete käitluskulu järsu kasvuga üle 40%. Varasem käitlushind oli 30 eurot/tonn, alates 2017. aastast on käitlushind 42 eurot/tonn, millele lisandub 20% käibemaks. Lisaks on kasvanud viimase kolme aastaga ettevõtte jaoks olulisel määral tööjõukulud.

Tõlliste Vallavolikogu 14. mai 2012. a määruse nr 6 “Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord” § 5 lõike 6 kohaselt võib vedaja taotleda jäätmeveo teenustasu muutmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt muudavad jäätmete kogumise, vedamise või käitlemise kulusid. Eelnimetatud määruse § 5 lõike 9 kohaselt otsustab jäätmeveo teenustasu suuruse muutmise vallavalitsus 60 päeva jooksul.

Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 16. veebruari 2017. a otsusega nr 3 loeti Eesti Keskkonnateenused AS-i taotlus põhjendatuks ja tehti Valga maakonna kohalikele omavalitsustele ettepanek menetleda Eesti Keskkonnateenused AS-i taotlust lähtudes põhimõttest, et uus jäätmeveo teenustasu hakkab Valgamaa omavalitsuste ühises veopiirkonnas kehtima alates 1. maist 2017. a.

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks Tõlliste Vallavolikogu 14. mai 2012. a määruse nr 6 “Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord” § 5 lõike 9, Tõlliste Vallavalitsus

OTSUSTAB:

1. Määrata alates 1. maist 2017. a Tõlliste vallas segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused järgmiselt:

Kogumismahuti suurus (m3) Teenustasu ilma käibemaksuta (EUR) Teenustasu koos käibemaksuga (EUR)
Jäätmekott 0,05 0,50 0,60
0,08 0,70 0,84
0,14 1,40 1,68
0,24 2,05 2,46
0,36 3,51 4,21
0,37 3,51 4,21
0,60 8,19 9,83
0,66 8,78 10,54
0,80 9,95 11,94
1,10 14,04 16,85
1,50 17,55 21,06
2,50 29,25 35,10
4,50 46,80 56,16