Reede

13

Jaanuar

Tõlliste vallale eraldati toimetulekuraskustes inimestele jagamiseks
riigi tegevusvarudesse kuuluvaid konserve (sealiha omas mahlas 325g).
Tõlliste Vallavalitsus otsustas esmalt anda igale töövõimetus ja vanaduspensionärile, kelle pension on alla 200€ ning kes ei tööta või ei oma muid sissetulekuid.
Välja jäävad pered, kes said  Euroopa Liidu toiduabi 2016. a sügisel (vajaduspõhise peretoetuse ja toimetulekutoetuse taotlejad).  

Konserve jagatakse Laatres Tõlliste Vallavalitsuse ruumides kodanike
vastuvõtuaegadel. Konservidele järgi tuleval pereliikmel palume kaasa võtta
isikut tõendav dokument.

Küsimuste korral palume helistada telefonidel 7666367 või 52 90 835 Anu Tamm