Reede

18

November

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub reedel, 25. novembril algusega kell 16:00 Valga Gümnaasiumi aulas (Kuperjanovi tn 10, Valga linn).

PÄEVAKORD:

1. Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks