Kolmapäev

16

November

Perioodil 3.-6. november 2016. a toimus elanike arvamuse väljaselgitamine Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta. Elektrooniline küsitlus viidi läbi 3.-4. novembril veebikeskkonnas www.volis.ee ning 5.-6. novembril toimus küsitlus Tsirguliina Keskkoolis asuvas küsitluspunktis. Tõlliste Vallavolikogu 15.11.2016 otsusega nr 21 kinnitati Tõlliste valla elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused järgnevalt:

1.) küsitluses osalejate nimekirja kantud elanike arv 1401;

2.) küsitluses osalenud isikute arv 61;
3.) küsimusele: „Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?“ antud „JAH“ vastuseid kokku 34 (56%) ja „EI“ vastuseid kokku 27 (44%).