Reede

04

November

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 7. novembril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks.

2. Tõlliste Vallavolikogu 14.03.2016. a määruse nr 6 „Hoolekandeasutuses hooldusteenuse eest tasumisel osalemise kord“ muutmine.

3. Ühinemislepingu ja lepingu lisade avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute arutelu ja ettepanekute tegemine ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonile.

4. Teave vallavalitsuse tegevusest