Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Reede

04

November

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 7. novembril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks.

2. Tõlliste Vallavolikogu 14.03.2016. a määruse nr 6 „Hoolekandeasutuses hooldusteenuse eest tasumisel osalemise kord“ muutmine.

3. Ühinemislepingu ja lepingu lisade avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute arutelu ja ettepanekute tegemine ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonile.

4. Teave vallavalitsuse tegevusest

 

Uudised