Esmaspäev

10

Oktoober

Tõlliste Vallavolikogu 07.10.2016. a otsuse nr 18 „Ühinemislepingu ja lepingu lisade avaliku väljapaneku korraldamine“ alusel korraldatakse perioodil 10.-30. oktoober 2016 Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ning Õru valla ühinemislepingu ja lepingu lisade avalik väljapanek. Ühinemislepinguga on võimalik tutvuda Tõlliste Vallavalitsuses, Laatre Raamatukogus, Sooru Raamatukogus, Tagula Raamatukogus, Tsirguliina Raamatukogus, Karula Vallavalitsuses, Lüllemäe Raamatukogus, Kaagjärve Raamatukogus, Taheva Vallavalitsuses, Hargla Maakultuurimajas, Koikküla Raamatukogus, Valga Linnavalitsuses, Valga Keskraamatukogus, Õru Vallavalitsuses, Õru Rahvaraamatukogus ning kõikide eelnimetatud kohalike omavalitsuste veebilehtedel. Tõlliste valla veebilehe aadressil http://tolliste.ee/index.php/infonurk/haldusreform ning Valga linna veebilehel ühinemine.valga.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu suhtes saab esitada kirjalikult 31. oktoobrini 2016. a.