Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Toetused

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Toetust on võimalik taotleda isikutel, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmetel asub Tõlliste vallas.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on: sünnitoetus, koolimineku toetus ja küttetoetus.

2017. aastal on:

1) sünnitoetuse määr 470 eurot - avalduse vorm;

2) koolimineku toetuse määr 117,50 eurot – avalduse vorm;

3) küttetoetuse määr 211,50 eurot -  avalduse vorm.