Sotsiaaltoetused

Toetused

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Toetust on võimalik taotleda isikutel, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmetel asub Tõlliste vallas.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on: sünnitoetus, koolimineku toetus ja küttetoetus.

2017. aastal on:

1) sünnitoetuse määr 470 eurot - avalduse vorm;

2) koolimineku toetuse määr 117,50 eurot – avalduse vorm;

3) küttetoetuse määr 211,50 eurot -  avalduse vorm.