MTÜ Spordiklubi RAUDSÕRMUS taotles 2015. aasta sügisel Kohaliku Omaalgatuse Programmist toetust projektile „KVALITEETSED SUUSARAJAD VIIE VALLA ELANIKELE“. Projekti toetati 2 000.- EUR-iga. Omaosalus oli 670.- EUR-i. Projekti käigus soetasime treilerhaagise Kewner, millega saame nüüd transportida ATV-d koos suusaraja tallajaga (lihtne peale- ja mahasõit ilma liigsete tõstmisteta).
*Projekti abil soetatud haagis leiab talveperioodil (kui muidugi lund on) igapäevast kasutust suusaradade rajamisel. *Koostöös valdadega rajame jätkuvalt suusaradasid lasteaedade, koolide ja külakeskuste juurde.
*Investeering on mõeldud kogukonna liikmetele sportimise  võimaluste loomiseks.
*Kogukonna liikmed saavad kasutada soetatud treilerhaagist ehitusmaterjalide (nt. pikkade laudade) transportimiseks.
Konkreetne tulevikus ilmnev kasu oleks tervemad, sportlikumad, elurõõmsamad noored ja nende vanemad. Samuti on kasusaajateks tööandjad, sest loodetavasti on tulevikus inimesed vähem haiged.