kik

On ellu viidud Keskonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastust leidnud projekt „Laatre jõe alamjooksu puhastamine“ mille käigus puhastati Laatre jõgi Laatre paisjärve tammist kuni suubumiseni Väike-Emajõkke kokku ca 6 kilomeetrit.  
Tööde käigus eemaldati jõest sinna kukkunud puutüved ja kallastelt need puud mis olid juba otsapidi jões või olid jõkke kukkumas (üle 30 kraadi kaldus). Jõest eemaldati ka endisest sigalast pärit söödakünad. Otseselt kopratammisid jõel ei olnud, aga kopra aktiivsest tegevusest jälgi piisavalt (tohutu hulk langetatud puid).                                                     
Nende tegevuste tulemusena on Võrtsjärve vesikonda kuuluv Laatre jõgi muutunud liigirikkamaks ja on paranenud ka elukeskkond.

Projekti rahastas Keskonnainvesteeringute Keskus 18 900.- euro ulatuses ja Tõlliste Vallavalitsus 2 100.- euro ulatuses.