RAMPE KÜLA TALUDEL ON NÜÜD TALUSILDID

MTÜ Spordiklubi RAUDSÕRMUS taotles 2010. aasta sügisel Kohaliku Omaalgatuse Programmist toetust projektile „TALUSILDID RAMPE KÜLALE“. Projekti toetati 9 450.- krooniga. Omaosalus oli 1 050.- krooni. Projekti elluviimisesse on kaasatud kõik toimivad 30 talumajapidamist. Kõik majapidamised olid nõus sellega, et paigaldavad oma kuludega talu sissesõidu tee juurde projektiga soetatavad sildid ja kohustuvad hoidma neid vähemalt 5 aastat peale projekti lõppu. 
Tõusnud on külaelanike identiteet. Külas on toimunud muudatused välisilme paranemise suunas. Loodame, et külaelanikel tekib ühtsustunne ja soov ka edaspidi koos tegutseda. Nüüd on ka operatiivametitel ja külalistel kergem külas orienteeruda.  
Selle projektiga tahame ergutada naaberkülasid ja võib-olla tekib ka ümberkaudsetel küladel idee midagi koos ära teha.